Curs en Gestió de Documents i Arxiu a l'Empresa

Presentació

La gestió dels documents a l'empresa presenta una complexitat cada vegada major, tot i la implantació progressiva de recursos informàtics. Aquests no solament no han resolt automàticament els problemes habituals pel que fa a la gestió dels documents en suport paper, sinó que han afegit la problemàtica específica de la gestió de documents electrònics. Els objectius del curs responen al que proposen les normes ISO 15489 Informació i documentació. Gestió documental, i la sèrie de ISO 30300 sobre Sistemes de gestió de documents i els aspectes sobre els quals cal definir polítiques d'actuació en relació als processos i controls de la gestió documental.

Continguts

1. Els documents: definició, tipologies, suports, formats i valors.
La definició de document.
Els components i els requisits del document.
Tipologies, suports i formats dels documents.
Els valors dels documents i el seu cicle de vida.

2. Els circuits administratius i la producció de documents.
Tècniques d'anàlisi.
La detecció dels problemes.
Les tècniques de normalització.

3. El Sistema de Gestió de Documents.
La incorporació dels documents.
El registre dels documents.
La descripció dels documents.
La classificació i ordenació dels documents.
L'accés i la seguretat dels documents.
La disposició dels documents.
L'emmagatzematge dels documents.
L'ús i la traçabilitat dels documents.

Objectius

el curs s'orienta a dotar el personal tècnic i administratiu de formació en gestió documental amb la finalitat d'optimitzar els processos de treball, reconèixer els procediments, incrementar l'eficàcia i l'eficiència i millorar la tramitació i la qualitat dels documents mitjançant:

- La comprensió i aplicació dels conceptes fonamentals de la gestió de documents i arxiu aplicats als documents en suport paper i electrònic.

- El coneixement de les eines per a la correcta identificació de les funcions de l'organització i la seva vinculació amb els procediments administratius i els fluxos de treball.
- La definició i aplicació de criteris que garanteixin l'eficiència dels circuits administratius i la gestió de documents.
- El coneixement dels requisits, disseny i implantació de Sistemes de Gestió de Documents.
- La identificació de riscos associats a la gestió i arxiu dels documents.
- La definició de criteris de conservació, preservació, eliminació i accés als documents

Requisits d'accés

Aquest curs s'adreça a persones que en el seu lloc de treball a l'empresa assumeixen responsabilitats organitzatives i/o que desenvolupin tasques administratives. Es pot accedir a aquest curs des de qualsevol titulació.

Contacte

Carmen Garcia Meilan

Telèfon: 93 581 7177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-en-arxivistica-i-gestio-de-documents-1345734689344.html

Curs d'especialització UAB

6a Edició
Places: 20
Orientació: Professional
0,5 ECTS
Codi de l'estudi: 3479/6
Preu: 250 ¤
Preu especial: 225¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumnes i exalumnes FUABf. membres de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, membres de l'Associació d'Amics de la UAB, membres d'ALA, membres de ALDEE i aturats

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 29/10/2019 al 19/12/2019
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Centres col·laboradors:
Associació d'Arxivers de Catalunya
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Gestió de Documents i Arxiu a l'Empresa

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.