Curs en Gestió de Documents i Arxiu a l'Empresa

Presentació

Els documents són un element imprescindible en la gestió de les organitzacions, com a suport informatiu i garantia per a la satisfacció de requisits normatius i legals, que a la vegada constitueixen un dels seus actius clau.

La introducció de tecnologies informàtiques no ha dissipat els dubtes que tradicionalment s'han associat a la gestió dels documents, ni tampoc han resolt els problemes relacionats amb la seva producció, gestió i tractament final, a la vegada que plantejaven nous reptes amb la introducció de nous suports documentals i noves formes de treballar.

La gestió documental i d'arxiu s'ha de tractar com un procés productiu més entre els que desenvolupa l'organització amb el fi de garantir la seva eficiència i evitar costos econòmics innecessaris i, al mateix temps, rendibilitzar la informació com un actiu més de l'organització.

Continguts

(M.1) Els documents: definició, tipologies, suports, formats i valors
(M.2) Els circuits administratius i la producció de documents
(M.3) El sistema de gestió de documents
(M.4) Estudis de cas. Instruments i tècniques

Metodologia

En la modalitat d'impartició online, l'estudiant s'integra en un entorn virtual (plataforma Moodle) que possibilita el seu aprenentatge. Les seves característiques fonamentals són:

-Procés formatiu a distància
-Plataforma accessible a través d'Internet amb un navegador estàndard, operativa 24 hores els 7 dies a la setmana, facilitant una gran flexibilitat en l'estudi.
-Guiatge i orientació a l'estudiant al llarg del curs, proporcionant suport i comunicació constant.
-Entorn virtual amb contingut teòric del curs i recursos addicionals (fòrums, xats, classes virtuals).

Objectius

OBJECTIU GENERAL: Dotar als alumnes dels coneixements aplicables a la gestió de sistemes de gestió de documentals, definint els criteris d’accés, conservació, preservació i eliminació. Garantint l’eficiencia dels circuits administratius i els fluxos de treball amb documents i arxius en suport paper i electrònic.

DETALL D’OBJECTIUS:
- Proporcionar als alumnes els coneixement de les eines per a la correcta identificació de les funcions de l'organització i su vinculació amb els processos i els fluxos de treball per tal d’aplicar criteris que garanteixin l'eficiència dels circuits Administratius i la gestió de documents.

- Dotar als alumnes dels coneixements aplicables a la gestió de sistemes de gestió de
documentals, definint els criteris d’accés, conservació, preservació i eliminació. Garantint l’eficiencia dels circuits administratius i els fluxos de treball amb documents i arxius en suport paper i electrònic.
- Afavorir que l’alumne sigui capaç d’exercir tasques de gestió documental bàsiques en les
organitzacions publiques i privades per tal d'optimitzar els processos de treball i incrementar l'eficàcia i l'eficiència aplicant els conceptes fonamentals de la gestió de documents i arxiu als documents en suport paper i electrònic.

Requisits d'accés

Aquest curs s'adreça a persones que en el seu lloc de treball a l'empresa assumeixen responsabilitats organitzatives i/o que desenvolupin tasques administratives. Es pot accedir a aquest curs des de qualsevol titulació.

Contacte

Gestió acadèmica

Telèfon: 93 5929710

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-en-arxivistica-i-gestio-de-documents-1345734689344.html

Curs d'especialització UAB

8a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
3 ECTS
Codi de l'estudi: 3479/8
Preu: 475 ¤
Preu especial: 428¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumnes i exalumnes FUABf. membres de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, membres de l'Associació d'Amics de la UAB, membres d'ALA, membres de ALDEE

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 02/02/2021 al 27/04/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Centres col·laboradors:
Associació d'Arxivers de Catalunya
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Gestió de Documents i Arxiu a l'Empresa

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.