Curs en Gestió de Documents i Arxiu a l'Empresa

Curs en gestió documental per a personal tècnic i administratiu per tal d'optimitzar processos, reconèixer procediments, incrementar eficàcia i eficiència, i millorar la tramitació i qualitat dels documents

Direcció

Carmen García Meilán

Joan Pérez Ventayol

Professorat

Alan Capellades Riera

Carmen García Meilán

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Associació d'Arxivers de Catalunya

Vols rebre més informació?