Curs en Gestió de Documents i Arxiu a l'Empresa

Curs en gestió documental per a personal tècnic i administratiu per tal d'optimitzar processos, reconèixer procediments, incrementar eficàcia i eficiència, i millorar la tramitació i qualitat dels documents

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3479/11
 • 11a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 15/01/2024
 • Final: 18/04/2024
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 475 €
 • Preu especial 461 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls
  Preu especial 451 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster
  Preu especial 437 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l'Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online

Els documents són un element imprescindible en la gestió de les organitzacions, com a suport informatiu i garantia per a la satisfacció de requisits normatius i legals, que a la vegada constitueixen un dels seus actius clau.

La introducció de tecnologies informàtiques no ha dissipat els dubtes que tradicionalment s'han associat a la gestió dels documents, ni tampoc han resolt els problemes relacionats amb la seva producció, gestió i tractament final, a la vegada que plantejaven nous reptes amb la introducció de nous suports documentals i noves formes de treballar.

La gestió documental i d'arxiu s'ha de tractar com un procés productiu més entre els que desenvolupa l'organització amb el fi de garantir la seva eficiència i evitar costos econòmics innecessaris i, al mateix temps, rendibilitzar la informació com un actiu més de l'organització.

Metodologia:

El curs, de modalitat online, combina l'exposició teòrica amb la resolució de casos i la realització d'exercicis pràctics plantejats a partir de la realitat administrativa, seguint el model d'aprenentatge basat en problemes.

Continguts

(M.1) Els documents: definició, tipologies, suports, formats i valors
(M.2) Els circuits administratius i la producció de documents
(M.3) El sistema de gestió de documents
(M.4) Estudis de cas. Instruments i tècniques

Metodologia

En la modalitat d'impartició online, l'estudiant s'integra en un entorn virtual (plataforma Moodle) que possibilita el seu aprenentatge. Les seves característiques fonamentals són:

-Procés formatiu a distància
-Plataforma accessible a través d'Internet amb un navegador estàndard, operativa 24 hores els 7 dies a la setmana, facilitant una gran flexibilitat en l'estudi.
-Guiatge i orientació a l'estudiant al llarg del curs, proporcionant suport i comunicació constant.
-Entorn virtual amb contingut teòric del curs i recursos addicionals (fòrums, xats, classes virtuals).

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Associació d'Arxivers de Catalunya

Contacte

Ariadna Morente Pagès

Telèfon: 93 592 97 10

Ariadna Morente Pagés

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345838118560.html

Més informació

Vols rebre més informació?