Personal UAB Formació i Innovació Docent

Objectius

PROGRAMA DE FORMACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA MILLORA DE LA DOCÈNCIA 2021

 

La Coordinació de Formació i Innovació Docent de l’Institut de Ciències de l'Educació i la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional (UFIDP) presenta el PROGRAMA DE FORMACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA MILLORA DE LA DOCÈNCIA 2020-2021. El cursos inclosos en el programa tenen com a objectiu general oferir al professorat de la UAB eines, recursos i espais de reflexió que els ajudin a implementar iniciatives d'innovació i de millora de la qualitat de l'activitat docent. A través d'aquest programa, també es pretén potenciar l'intercanvi i la difusió d'experiències de bones pràctiques portades a terme pels docents.

Objectius específics

El programa de millora de la docència té els objectius específics següents:

1.       Proporcionar recursos per dissenyar i impartir les assignatures en diferents modalitats/en funció dels diferents graus de presencialitat: presencial, virtual o mixta.

2.       Adquirir coneixements i estratègies per millorar la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de les assignatures.

3.       Acompanyar el professorat en la consecució dels objectius relacionats amb les línies estratègiques de la UAB per a la docència.

4.       Reflexionar sobre la formació per competències i dissenyar les assignatures utilitzant estratègies d'ensenyament i aprenentatge i sistemes d'avaluació que responguin a les exigències d'aquest model de formació.

5.       Assessorar el professorat en la seva pràctica docent per tal de millorar-la.

6.       Generar espais per compartir i reflexionar sobre la pràctica docent a partir d’experiències concretes a l’aula.

.