Personal UAB Formació i Innovació Docent

Destinataris

Pot participar en les activitats formatives tot el professorat de la UAB. Es recomana especialment al professorat no novell (el que porti fins a un trienni a la UAB com a docent), per tal d'enfortir les seves competències docents.