Personal UAB
Formació i Innovació Docent

Cursos i tallers

Els cursos aporten eines pràctiques de suport a la funció docent relacionades amb els sistemes d'avaluació, la comunicació, la planificació docent i el desenvolupament de les competències personals. L'obtenció del certificat, implica el seguiment amb aprofitament i l'assistència al 100% de les activitats formatives.

Primera edició 2019: gener- febrer 2019 
Segona edició 2019: juny-juliol 2019 (dates per determinar)
 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT

Inscripcions. Formulari d'inscripció

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

 
RECURSOS TECNOLÒGICS PER L’APRENENTATGE I LA INNOVACIÓ DOCENT.   
PLANIFICACIÓ DOCENT
 
METODOLOGIES DOCENTS
 
GESTIÓ DE L’AULA (Recursos Docents).
 
PERSONALITZACIÓ DELS APRENENTATGES/ TUTORIA/ DIVERSITAT. 
 
PERSPECTIVA DE GÈNERE.

APRENENTATGE I SERVEIPROGRAMA FORMACIÓ DOCENT en EDUCACIÓ SUPERIOR (FDES)

Inscripcions. Formulari d'inscripció

El FDES és un programa d'acreditació en Formació Docent en Educació Superior. Té com a finalitat potenciar les competències docents del professorat de la Universitat, referides a la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge, la utilització d'estratègies i recursos didàctics i el sistema d'avaluació dels estudiants, en el marc de l'EEES. Està adreçat, preferentment, al professorat novell que porta menys de 5 anys realitzant docència a la UAB. Primera edició 2019: gener- febrer 2019. Segona edició 2019: juny-juliol 2019 (dates per determinar)

Activitat 1: 
La docència en el nou context d'ensenyament-aprenentatge. 
juny-juliol 2019 (dates per determinar)

Activitat 2: Pràctiques sobre el discurs oral
juny-juliol 2019 (dates per determinar)

Activitat 3: Com avaluar els aprenentatges dels estudiants universitaris?
juny-juliol 2019 (dates per determinar)

Activitat 4: Experiències d'Innovació Docent
juny-juliol 2019 (dates per determinar)

Activitat 5: Observació a l'aula
propera edició 2 de maig 

Activitat 6: Planificació docent: de les Memòries dels Plans d'Estudi al programa
juny-juliol 2019 (dates per determinar)

Activitat 7: Carpeta docent
propera edició 8 de maig