Personal UAB Formació i Innovació Docent

Cursos i tallers

Formació 2021 en l'àmbit de la millora de la docència

 

La Coordinació de Formació i Innovació Docent de l’Institut de Ciències de l'Educació i la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional (UFIDP) presenta el PROGRAMA DE FORMACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA MILLORA DE LA DOCÈNCIA 2020-2021. El cursos inclosos en el programa tenen com a objectiu general oferir al professorat de la UAB eines, recursos i espais de reflexió que els ajudin a implementar iniciatives d'innovació i de millora de la qualitat de l'activitat docent. A través d'aquest programa, també es pretén potenciar l'intercanvi i la difusió d'experiències de bones pràctiques portades a terme pels docents.

 

Sol·licita'ls fent clic aquí

 

Activitats formatives previstes per l'any 2021:

 

DOCÈNCIA MIXTA

Eines per a la docència mixta Semestre
Aplicacions i recursos TIC/TAC per a la millora i l'optimització dels processos d'ensenyament i aprenentatge

1r i 2n

L’eina de “Qualificacions” a les aules Moodle

1r i 2n

Creació́, Gestió́ i Activitats de “Grups” en aules Moodle

1r i 2n

Creació de presentacions i activitats interactives amb eines digitals

1r i 2n

Detecció de similituds- Urkund

1r i 2n

L'activitat «qüestionari» a les aules Moodle

1r i 2n

Teams per al suport a la docència

1r i 2n

Eines per generar paràmetres per a proves a les aules Moodle

2n

Planificació de la docència Semestre

Estratègies claus per a la docència mixta

2r

Planificació de la docència mixta

1r i 2n

Planificació de l’estratègia tutorial

1r i 2n

Planificació de les metodologies docents

2n

Planificació dels sistemes d’avaluació

2n

Desenvolupament de la docència Semestre

Aprenentatge basat en projectes

1r

Design Thinking: de la idea a la realitat

1r

ECIU: presentació del projecte

1r

Introducció i aspectes pràctics de la Gamificació

1r

Estratègies per a la gestió i dinamització de l’aula

1r i 2n

Aprenentatges actius en grups nombrosos

2n

ECIU: aprenentatge basat en desafiaments

2n

Avaluació de la docència Semestre

Avaluació continuada en grups grans

1r

Estratègies i eines d’avaluació per a l’aprenentatge

1r i 2n

La coavaluació a l’àmbit universitari: eines i estratègies

2n

Estratègies de supervisió i avaluació formativa en els TFG

2n

LÍNIES ESTRATÈGIQUES UAB PER A LA DOCÈNCIA

Atenció a la diversitat Semestre

Atenció a l’alumnat universitari amb necessitats educatives específiques i disseny universal per a l’aprenentatge.

1r

Gènere Semestre

Diversitat sexual i de gènere: Estratègies d´intervenció per promoure la diversitat sexual, de gènere i lluitar contra la LGBTIfòbia

1r

Comunicació amb perspectiva de gènere i llenguatge no sexista.

1r i 2n

Altres activitats vinculades a l’Observatori per la igualtat 

2n

Compromís social (APS I ODS) Semestre

Desenvolupament sostenible (Agenda 2030): cap a un enfocament holístic, inclusiu i crític de la docència

1r

Fem APS! Projectes d’Aprenentatge i Servei que vinculen l’aprenentatge de l’assignatura amb una acció social real

1r i 2n

Docència compromesa: enfortint el vincle entre la universitat i l’entorn social.

2n

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES I TRANSVERSALS APLICADES A LA DOCÈNCIA                                                                                              

  Semestre

Com es fa un Pòster Acadèmic

2n

Com Escriure un Article Científic

2n

Com publicar recursos docents en obert a la UAB

2n

El pensament crític i el compromís ètic com a competències transversals de l'alumnat universitari

2n

Metodologies i sistemes d’avaluació per al desenvolupament de competències genèriques UAB

2n

Viquipèdia: com fomentar continguts educatius en obert en el marc docent universitari.

2n

ASSESSORAMENT I REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA DE LA DOCÈNCIA

Reflexió sobre la pràctica de la docència Semestre

Seminaris d'intercanvis d'experiències 

2n

Assessoraments per a la docència   Data

Assessorament/tutories per a la docència mixta

Oct 2021

 

PROGRAMA FDES (Formació de novells)                                                                  

  Semestre

FDES 1 La docència en el nou context d'ensenyament-aprenentatge

1r i 2n

FDES 2 Pràctiques sobre el discurs oral

1r i 2n

FDES 3 Com avaluar els aprenentatges dels estudiants universitaris?

1r i 2n

FDES 4 Experiències d'Innovació Docent

1r i 2n

FDES 5 L’acció tutorial, entre la realitat i el repte

1r i 2n

FDES 6 Planificació docent: de les Memòries dels Plans d'Estudi al programa

1r i 2n

FDES 7 Carpeta docent

1r i 2n

 

CONVOCATÒRIA DE FORMACIÓ A MIDA I JORNADES                                               

Convocatòria a mida                                                                              Semestre

Convocatòria formació a mida primer semestre

1r  

Convocatòria formació a mida segon semestre

2n

Jornades Data

Jornada innovació docent 2020

28/04/2021

Les activitats es podran modificar segons les necessitats formatives detectades durant el curs.