Personal UAB Formació i Innovació Docent

Certificació d'assistència

L'obtenció del certificat, implica el seguiment amb aprofitament i l'assistència al 100% de cada una de les activitats formatives.

Els certificats d'assistència s'enviaran per correu intern al departament on estigui inscrit el participant.