BIOLOGIA CEL·LULAR - Programa de Doctorat UAB


La demanda social d'especialistes en biologia cel·lular no només estaria dirigida al millor coneixement dels mecanismes cel·lulars que determinen el desenvolupament i manteniment de la vida d'organismes superiors (mamífers, especialment humans), sinó també estaria dirigida a l'aplicació translacional d'aquests coneixements bàsics a la resolució o minimització de patologies tissulars, cel·lulars, citogenètiques i genètiques, tant en la línia cel·lular somàtica com en la germinal.

La demanda clínica creixent de tractaments cel·lulars i/o genètics genera la necessitat de formar professionals ben preparats, amb excel·lents coneixements teòricsde la disciplina alhora que tinguin una elevada especialització pràctica, imprescindible per a la seva posterior aplicació en els àmbits de la investigació i de la clínica.

Per tot això esmentat, existeix una creixent necessitat i interès en l'establiment d'una vessant acadèmica especialitzada, que aprofundeixi en aspectes bàsics de la biologia cel·lular i afavoreixi la retroalimentació positiva entre recerca i docència, per finalment impulsar la transferència del coneixement i la tecnologia desenvolupada a la societat.

En aquest sentit, el programa de doctorat en Biologia Cel·lular té l'objectiu principal de promoure i abordar, de forma àmplia i en profunditat, els diversos àmbits i disciplines de la biologia cel·lular: tant els bàsics i clàssics com els que més recentment gaudeixen d'un gran impuls i rellevància. En aquest sentit, la formació de doctors especialistes en les diverses disciplines que conté la biologia cel·lular és fonamental per poder atendre les necessitats actuals i creixents de la societat.

+ Info

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari Màster Citogenètica i Biologia de la Reproducció Consulteu el calendari actualitzat

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Edifici M, Avinguda de Can Domènech
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 18 39

d.b.cel_lulararrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona