Documents del Doctorat d'Immunologia Avançada


Un cop el doctorand ja s’ha matriculat, ha de tramitar el pla de recerca, el document d’activitats i el document de compromís. En aquest apartat es defineixen la naturalesa d’aquests documents i el procediment de tramitació.

Pla de Recerca

 • El pla de recerca del programa de doctorat en Biologia Cel·lular inclou la metodologia i els objectius que com a doctorand has d’assolir, i els mitjans i la planificació temporal del desenvolupament de la teva investigació.
 • En el termini màxim de tres mesos a partir de l’admissió al programa de doctorat, has d'elaborar el pla de recerca amb la col·laboració del director de tesi, que t'assisterà en la definició del projecte de la investigació.
 • Un cop fet, cal adjuntar-lo al teu expedient de doctorat (Intranet: Pla de Recerca i Activitats de Doctorands) perquè el director de tesi i el tutor acadèmic hi donin el vistiplau. Finalment, cal que el presentis juntament amb la sol·licitud d'aprovació del Pla de recerca (disponible al final de la plana) emplenada i signada a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que s’encarrega d’avaluar-lo i, si escau, d’aprovar-lo.
 • El pla de recerca aprovat, tanmateix, es pot millorar, detallar o corregir durant la teva estada en el programa de doctorat. En aquest cas, cal seguir el mateix procediment, però fent servir la sol·licitud de modificació del Pla de recerca.


Document d'Activitats

 • Durant el temps d'elaboració de la tesi doctoral, has de dur a terme una sèrie d’activitats de formació d’interès per al teu desenvolupament acadèmic que la comissió acadèmica del programa de doctorat ha regulat prèviament. D'aquestes activitats de formació n’hi ha de dos tipus: obligatòries i optatives. Les pots consultar AQUÍ.
 • El document d'activitats és el teu registre individualitzat del control de les activitats de formació i hi pots accedir per mitjà dels Serveis d'Intranet de la UAB (Pla de Recerca i Activitats de Doctorands).
 • En el termini màxim de tres mesos a partir de l’admissió al programa de doctorat, has d’acordar amb la coordinació del programa de doctorat les activitats formatives que duràs a terme durant el període d’elaboració de la tesi. Per defecte, les obligatòries ja estan incloses en el document d’activitats; en canvi, cal registrar-hi les activitats optatives seguint les indicacions de la coordinació del doctorat o la gestió administrativa responsable del programa de doctorat.
 • La tipologia i el nombre d'activitats es poden modificar posteriorment seguint el mateix procediment: que estiguin avalades pel director de la tesi i el tutor acadèmic, amb vistiplau de la coordinació del programa de doctorat, i registrar-les al document d'activitats.
 • Per justificar la superació de les activitats de formació has de lliurar la certificació corresponent al director de la tesi, i, si està previst, seguir les indicacions de la coordinació del doctorat o el suport administratiu responsable sobre la possibilitat d’incorporar els certificats al document d'activitats.
 • Atès que per poder dipositar la tesi doctoral la comissió acadèmica del programa de doctorat exigeix, entre altres requeriments, que hagis fet totes les activitats programades al document d’activitats, és convenient que t'asseguris que les activitats estiguin degudament registrades i marcades com a realitzades en el registre del document d’activitats.

Document de Compromís

 • El document de compromís (descarregable al final d'aquesta plana) és un acord escrit que estableix el marc de relació entre el doctorand, el director, el tutor acadèmic de la tesi i la UAB, i els drets i deures de cadascú.
 • En el termini màxim de tres mesos a partir de l’admissió al programa de doctorat, i quan la coordinació del programa de doctorat hagi assignat un director de tesi al doctorand, s’acorden les condicions referides a la col.laboració entre el doctorand i el director de la tesi, les obligacions i la dedicació del doctorand, el director de la tesi i el tutor acadèmic, el sistema de resolució de conflictes, etc., mitjançant un document de compromís que han de signar el mateix doctorand, el director de la tesi i el tutor acadèmic i el coordinador del programa de doctorat.
 • Pel que fa a la signatura i la custòdia d’aquest document, s’han de seguir les indicacions establertes per la coordinació o la gestió administrativa del programa de doctorat.
 • En cas que el document de compromís no es formalitzi per causes imputables al doctorand, l’admissió i la matrícula al programa de doctorat queden sense efecte, i no es té dret a la devolució del preu de la matrícula.

Altres Documents

 • Al final d'aquesta plana també trobaràs altres documents pel teu interés, com són la sol·licitud i proposta d'admissió, la sol·licitud de matrícula i el manual de matrícula
Sol·licitud Pla de Recerca Doctorat 99/2011 (msword: 0,08 MB)
Model de Pla de Recerca del Doctorat Immunologia Avançada (msword: 0,03 MB)
Document d'Activitats Doctorat Immunologia Avançada (vnd.ms-excel: 0,09 MB)
Document de Compromís del Doctorat Immunologia Avançada (msword: 0,08 MB)
Sol·licitud d'Admissió al Doctorat 99/2011 (msword: 0,08 MB)
Sol·licitud de Matricula 1r Seguiment de Doctorat 99/2011 (msword: 0,10 MB)
Manual Matrícula de Doctorat 99/2011 (pdf: 0,16 MB)
Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari Màster Citogenètica i Biologia de la Reproducció Consulteu el calendari actualitzat

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Edifici M, Avinguda de Can Domènech
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 18 39

d.b.cel_lulararrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona