SGR de la Facultad de Filosofía y Letras

Grupos de Investigación Consolidados de la Facultad de Filosofía y Letras

 

Referencia
 
Investigador principal
 
Grup de investigación
 
2017 SGR  1052 Josep Lluís Mateo Dieste Grup Antropologia i Història de la Construcció de les Identitats Socials i Polítiques (AHCISP)
2017 SGR  466 Dan Rodríguez García Grup de Recerca sobre Immigració, Mestissatge i Cohesió Social (INMIX)
2017 SGR  1791 Diana Marre, Grup AFIN
2017 SGR  1325 Miranda Jessica Lubbers Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO)
2017 SGR  234 Ignacio Borja Antela Bernárdez Historia del Conflicte a l'Antiguitat (HICOA)
2017 SGR  805 Ramon Martí Castelló Ocupació, organització i defensa del territori medieval (Ocorde)
2017 SGR  1073 Helena Kirchner Granell Arqueologia Agrària a l'Edat Mitjana
2017 SGR  206 Jesús Alturo Perucho Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica
2017 SGR  1302 Miquel Molist Montañá Grup de Recerca arqueològica a la mediterrània i al pròxim orient (GRAMPO)
2017 SGR  1044 Rafael Micó Pérez Grup de Recerca d'Arqueoecologia Social Mediterrània
2017 SGR  1093 Fernández Montraveta, Ana Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL)
2017 SGR  166 Felicity Hand Cranhan Ratnakara. Indian Ocean Literatures and Cultures
2017 SGR  1797 Melissa Moyer Greer C.I.E.N. Research Group
2017 SGR  752 Elisabet Pladevall Ballester English as a Foreign Language in Instruction Contexts (EFLIC) Anglès com a Llengua Estrangera en Contextos d'Instrucció
2017 SGR  1787 Cándida Ferrero Hernández Islamolatina. Textos, traduccions i controvèrsies a la Mediterrània medieval i moderna
2017 SGR  1253 Jordi Pàmias Massana Institucions i mites a la Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues (IMGA)
2017 SGR  568 Àngel Puyol González Grup d'Estudis Humanístics en Ciència i Tecnologia (GEHUCT)
2017 SGR  1312 Gerard Vilar Roca GRETA (Grup de Recerca en Estètica i Teoria de les Arts)
2017 SGR  1626 Joaquín Recaño Valverde SGR-864- GRUP D'ESTUDIS DE LA POBLACIÓ          
2017 SGR  869 Oriol Nel·lo Colom GRUP D'ESTUDI SOBRE ENERGIA, TERRITORI I SOCIETAT (GURB)
2017 SGR  343 Montserrat Pallarès Barbeà GRUP DE GEOGRAFIA APLICADA (2014 SGR 1090) 
2017 SGR  130 David Saurí Pujol Grup de Recerca en Aigua, Territori i Sostenibilitat (GRATS)        
2017 SGR  256 Jose Luis Betran Moya Grup de Recerca d'estudis d'història cultural (GRHEC)
2017 SGR  714 Francisco Morente Valero Grup d'estudis República i Democràcia
2017 SGR  949 Ignacio Fernández Terrricabras Manuscrits. Grup de recerca d'història moderna. Identitats, cultura i pensament polític en el procés de construcció nacional català
2017 SGR  169 Pere Ysàs Solanes Grup de Recerca sobre l'Època Franquista (GREF)
2017 SGR  27 Bonaventura Bassegoda Grup Art del Renaixement i del Barroc a  Catalunya(GARB)    
2017 SGR  590 Francesc Xavier Vall Solaz Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC)
2014 SGR  1043 Eulàlia Fuentes Pujol Grup de recerca en documentació i informació científica especialitzada (GRDICE)
2017 SGR  634 M. Teresa Espinal Farré Grup de Lingüística Teòrica(GLT)
2017 SGR  1324 Manuel Aznar Soler Grup d'estudis de l'exili literari (GEXEL)
2017 SGR  1251 Glòria Claveria Nadal Grup de lexicografia i diacronía
2017 SGR  1207 Meri Torras Francés Grup de Recerca Consolidat Cos i Textualitat
2017 SGR  817 Francesc Cortés Les músiques en les societats contemporànies: So, Silenci, Imatge i Tecnologia (MUSC-SSIT)
2017 SGR 556 Josep Maria Gregori Cifre Patrimoni Musical de Catalunya IFMuC-IcMuC: catalogació de fons musicals i iconogràfics IFMuC-IcMuC
2017 SGR 658 Josep Cervelló Autuori Grup d'Estudis Sobre Egipte i el Pròxim Orient a l'Antiguitat (GEEPOA)
2017 SGR 1696 Daniel Casals Martorell Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de l'Època Contemporània (Research Group in the History of the Catalan Language in the Contemporary Period)
2017 SGR 274 Xavier Blanco Escoda Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)
2017 SGR 248 Ricard Ripoll Villanueva GRIPES (Grup de Recerca en Imaginari i Pensament de les Escriptures Subversives)
2017 SGR 1458 Antònia Casellas Puigdemasa INTERFASE (Research Group on Inclusive Governance and Territorial and Coastal-Marine Sustainability)
2017 SGR 1690 Xavier Pons Fernández Grup de mètodes i aplicacions en teledetecció i sistemes d'informació geogràfica (GRUMETS)
2017 SGR 243 Juan Antonio Barceló Alvarez Tecnologies digitals per una arqueologia social
2017 SGR 818 Lluis F. Toledano González Política, Institucions i Corrupció a l'Època Contemporània
2017 SGR 231 Manuel Antonio Castiñeiras Gonzalez MAGISTRI CATALONIAE - Estudis Culturals de la Mediterrània Medieval (s. XI-XV)
2017 SGR 1104 Mireia Baylina Ferré Grup de Recerca en Geografia i Gènere (GGG)
2017 SGR 390 Gonzalo Pontón Gijón Literary Traditions and Texts of the Early Moden Period: Iberia and Italy (LT&T)
2017 SGR 489 Maria José Vega Ramos Poética y política en la tempranda edad moderna