DestinationsObligatori: L'estudiant pot sol·licitar qualsevol destinació publicada independentment de la titulació menys en els casos indicats en el llistat de destinacions,  s'ha de tenir en compte que els plans d'estudis entre universitats europees són molt diferents i els convenis bilaterals es signen dintre d'àrees de coneixements generals. És molt important abans de fer la sol·licitud consultar la pàgina web de les universitats de destinació per informar-se sobre l’oferta d’assignatures, el calendari acadèmic, el procediment d’admissió, etc… i assegurar-se que aquesta destinació és la que més us interessa a nivell acadèmic.

Requisits d'idiomes: S'ha de complir amb els requisits d'idiomes indicats en el llistat de destinacions. Si a més, teniu els coneixements del segon idioma de docència de la universitat de destinació, això us permetrà accedir a una oferta d'assignatures més àmplia durant l'intercanvi.
El certificat d'idioma original i una fotocòpia d'aquest s'ha de presentar a l'Oficina d'Intercanvis de la facultat (Gestió Acadèmica) dintre del període de sol·licituds.

Període d'estada: Quan s’indica 5 mesos, s’ha d’entendre una estada quadrimestral/semestral i quan s’indica 10 mesos s’entén que l’estada és d’un curs acadèmic complet. El número de mesos indicats és orientatiu. L’estada real a la universitat de destinació s’adaptarà al calendari acadèmic de la universitat de destinació. L’estudiant podrà escollir el quadrimestre d’estada en el moment de fer la sol·licitud (s’haurà d’indicar 1r/2n semestre).

Destinacions UAB Exchange Programme  (Programa Propi UAB) : consultar pàgina general UAB-Mobilitat i intercanvi internacional