• Interuniversitari
  • Crèdits: 120 crèdits ECTS.
  • Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021
    82€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021

  • Modalitat: Online

En procés d'extinció
 

Universitat coordinadora:

Université Bordeaux Segalen (UBS, França)

Universitats participants

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EMC, Països Baixos)
University of Hertfordshire (UH, Regne Unit)
Università degli Studi di Verona (UNIVR, Itàlia)
Universiteit Utrecht (UU, Països Baixos)
Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology