Gestió Aeronàutica

Composició del fons

El fons documental sobre Gestió Aeronàutica en suport físic (llibres i revistes en paper, material audiovisual en CDs i DVDs) està dipositat a la Biblioteca Universitària de Sabadell (BUS), al Campus que la Universitat Autònoma té a la ciutat de Sabadell.

Encara que els estudis del Grau i del Màster en Gestió Aeronàutica inclouen matèries relacionades amb el dret, la informàtica i algunes altres (sobre les que també trobareu documents a la BUS), el nucli de la col·lecció és la part referida a Transport Aeri. La trobareu (en el cas dels llibres) amb el topogràfic 656.7 i els seus derivats (656.7:33 per a l’economia del transport aeri, o 656.71 per als documents sobre aeroports, per exemple).

Les revistes en format imprés es troben a la planta inferior de la Biblioteca. Els títols sobre gestió aeronàutica que tenim subscrits són: Airline ninety two, Airliner world, Avion revue : internacional i Airports International.

A part d’aquests documents, podeu accedir a una col·lecció creixent de llibres i revistes digitals i bases de dades en línia.

 Pel que fa als diccionaris, els podeu trobar amb el número 038:656, o cercant per la matèria Aeronàutica - Diccionaris.
Volem destacar especialment dos:
Aviation terminology : English-Spanish aeronautical dictionary = Terminología aeronáutica : diccionario aeronáutico español-inglés

ABC del ATM : definiciones y acrónimos para la navegación aérea

Per a consultes en línia, us recomanem la pàgina del TERMCAT. No han elaborat encara cap diccionari específic d'aeronàutica, però trobareu informació d'utilitat als diccionaris sobre Transport turístic, Gestió ambiental i Dret civil.