Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 134 25
2022 121 20
2021 65 20
2020 98 20
2019 86 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92,68% 94,79%
2021 88,59% 91,48%
2020 97,91% 97,83%
2019 98,9% 98,9%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats