Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 40 25
2019 52 25
2018 52 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 94,64% 95,16%
2018 95,64% 95,64%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats