Pla d'estudis Grau en Física

Treball de fi de grau

El Treball Fi de Grau és una assignatura obligatòria que comporta la realització per part de l'estudiant d'un treball inèdit sota la supervisió d'un tutor, en el que s'integren i desenvolupen els continguts formatius, les capacitats, les competències i les habilitats adquirides durant el Grau. Està orientat a l'aplicació de les competències associades a la titulació i en el seu cas a la menció cursada.
Treball Final de Grau es podrà realitzar en català, castellà o anglès i s'haurà de defensar davant un tribunal.

El Treball de Grau és una assignatura de 12 crèdits ECTS (300 hores de treball de l'alumne/a) i es realitza al quart curs.

Per a tenir més detalls sobre els prerequisits, els objectius, continguts i avaluació, podeu consultar la guia docent  de l'assignatura, on també hi  consten les dades de contacte del Dr. Aitor Lopeandia, coordinador del Treball de Grau, que us pot resoldre els dubtes referents a l'assignatura. (Despatx C5/250).

Als enllaços següents us podeu descarregar la documentació bàsica del Treball de Grau: la normativa, l'imprès d'assignació de tutor (cal que empleneu aquest document i que el signi el vostre tutor per tal d'entregar-ho a Gestió Acadèmica i formalitzar la matricula al Treball de Grau), el llistat de propostes, l'informe del director i els terminis i horaris d'avaluació.

Guia docent del Treball de Final de Grau

Consulteu les propostes de treballs al Campus Virtual

FORMULARI per fer conveni de pràctiques curriculars de física


Més informació