Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100143 - Àlgebra I  CAT

100144 - Àlgebra II  CAT

100141 - Càlcul I  CAT ESP

100142 - Càlcul II  CAT ESP

100138 - Electricitat i Magnetisme  CAT

100137 - Mecànica i Relativitat  CAT

100140 - Ones i Òptica  CAT

100147 - Química per a Físics  CAT

100092 - Temes de Ciència Actual  CAT

100145 - Iniciació a la Física Experimental  CAT

2n curs

100139 - Estructura de la Matèria i Termodinàmica  CAT ENG

100153 - Càlcul de Diverses Variables  CAT

100160 - Complements de Matemàtiques  CAT

100149 - Electromagnetisme  CAT

100152 - Equacions Diferencials  CAT

100150 - Laboratori de Mecànica  CAT

100151 - Laboratori d’Electromagnetisme  CAT

100148 - Mecànica Clàssica  CAT

103950 - Mètodes Numèrics I  CAT

3r curs

100154 - Física Quàntica I  CAT

100155 - Física Quàntica II  CAT

100158 - Laboratori de Termodinàmica  CAT

100159 - Laboratori d’Òptica  CAT

103951 - Mètodes Numèrics II  CAT

100156 - Òptica  CAT

100157 - Termodinàmica i Mecànica Estadística  CAT

4t curs

104051 - Treball de Final de Grau  CAT

Optatives

100161 - Introducció a l'Astrofísica  CAT

100165 - Introducció a la Biofísica  CAT

103948 - Introducció a la Ciència de Materials  CAT

103949 - Introducció a la Física Nuclear i de Partícules  CAT

100164 - Introducció a la Fotònica  CAT ENG

100167 - Mètodes Matemàtics Avançats  CAT

100173 - Electrodinàmica i Radiació de Sincrotró  CAT

100187 - Electrònica  CAT

100185 - Física Ambiental  CAT

104048 - Física d'Acceleradors  CAT

100175 - Física de l'Estat Sòlid  CAT

100184 - Física de Nanomaterials  CAT

100186 - Física de Radiacions  CAT

103947 - Física d’Altes Energies  CAT ENG

100174 - Física Estadística  CAT ENG

100179 - Fluids i Superfluids  CAT

100170 - Història de la Física  CAT ESP ENG

100182 - Informació Quàntica  CAT

100177 - Laboratori Avançat  CAT

100171 - Mecànica Quàntica  CAT ENG

100178 - Mecànica Quàntica Avançada  CAT ENG

100172 - Mecànica Teòrica i Sistemes no Lineals  CAT

100183 - Òptica Aplicada  CAT

100180 - Òptica Quàntica  CAT ENG

103656 - Pràctiques Externes  CAT

103946 - Relativitat General i Cosmologia  CAT ENG