Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100143 - Àlgebra I  CAT ESP ENG

100144 - Àlgebra II  CAT ESP ENG

100141 - Càlcul I  CAT ESP ENG

100142 - Càlcul II  CAT ESP ENG

100138 - Electricitat i Magnetisme  CAT ESP ENG

100137 - Mecànica i Relativitat  CAT ESP ENG

100140 - Ones i Òptica  CAT ESP ENG

100147 - Química per a Físics  CAT ESP ENG

100092 - Temes de Ciència Actual  CAT ESP ENG

100145 - Iniciació a la Física Experimental  CAT ESP ENG

2n curs

100139 - Estructura de la Matèria i Termodinàmica  CAT ESP ENG

100153 - Càlcul de Diverses Variables  CAT ESP ENG

100160 - Complements de Matemàtiques  CAT ESP ENG

100149 - Electromagnetisme  CAT ESP ENG

100152 - Equacions Diferencials  CAT ESP ENG

100150 - Laboratori de Mecànica  CAT ESP ENG

100151 - Laboratori d’Electromagnetisme  CAT ESP ENG

100148 - Mecànica Clàssica  CAT ESP ENG

103950 - Mètodes Numèrics I  CAT ESP ENG

3r curs

100154 - Física Quàntica I  CAT ESP ENG

100155 - Física Quàntica II  CAT ESP ENG

100158 - Laboratori de Termodinàmica  CAT ESP ENG

100159 - Laboratori d’Òptica  CAT ESP ENG

103951 - Mètodes Numèrics II  CAT ESP ENG

100156 - Òptica  CAT ESP ENG

100157 - Termodinàmica i Mecànica Estadística  CAT ESP ENG

4t curs

104051 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

100161 - Introducció a l'Astrofísica  CAT ESP ENG

100165 - Introducció a la Biofísica  CAT ESP ENG

103948 - Introducció a la Ciència de Materials  CAT ESP ENG

103949 - Introducció a la Física Nuclear i de Partícules  CAT ESP ENG

100164 - Introducció a la Fotònica  CAT ESP ENG

100167 - Mètodes Matemàtics Avançats  CAT ESP ENG

100173 - Electrodinàmica i Radiació de Sincrotró  CAT ESP ENG

100187 - Electrònica  CAT ESP ENG

100185 - Física Ambiental  CAT ESP ENG

104048 - Física d'Acceleradors  CAT ESP ENG

100175 - Física de l'Estat Sòlid  CAT ESP ENG

100184 - Física de Nanomaterials  CAT ESP ENG

100186 - Física de Radiacions  CAT ESP ENG

103947 - Física d’Altes Energies  CAT ESP ENG

100174 - Física Estadística  CAT ESP ENG

100179 - Fluids i Superfluids  CAT ESP ENG

100170 - Història de la Física  CAT ESP ENG

100182 - Informació Quàntica  CAT ESP ENG

100177 - Laboratori Avançat  CAT ESP ENG

100171 - Mecànica Quàntica  CAT ESP ENG

100178 - Mecànica Quàntica Avançada  CAT ESP ENG

100172 - Mecànica Teòrica i Sistemes no Lineals  CAT ESP ENG

100183 - Òptica Aplicada  CAT ESP ENG

100180 - Òptica Quàntica  CAT ESP ENG

103656 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

103946 - Relativitat General i Cosmologia  CAT ESP ENG