Treball de Grau


El Treball de Grau és una assignatura obligatòria per a obtenir el títol de Graduat en Física. Correspon a 12 crèdits ECTS ( 300 hores de treball de l'alumne/a) i es realitza al quart curs.

Per a tenir més detalls sobre els prerequisits, els objectius, continguts i avaluació, podeu consultar la guia docent  de l'assignatura, on també hi  consten les dades de contacte del Dr. Aitor Lopeandia, coordinador del Treball de Grau, que us pot resoldre els dubtes referents a l'assignatura. (Despatx C5/250).

Als enllaços següents us podeu descarregar la documentació bàsica del Treball de Grau: la normativa, l'imprès d'assignació de tutor (cal que empleneu aquest document i que el signi el vostre tutor per tal d'entregar-ho a Gestió Acadèmica i formalitzar la matricula al Treball de Grau), el llistat de propostes, l'informe del director i els terminis i horaris d'avaluació.


 

Treball de Grau - NORMATIVA (2015)
Treball de Grau - PROPOSTES DE TREBALLS 2015-2016
Treball de Grau - FORMULARI CONVENI AMB EMPRESES (2015)
Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona