Pla d'estudis Grau en Fisioteràpia (escola adscrita)

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Fisioteràpia

Horaris

Classes teòriques a la tarda, de 15 a 21 h, i classes pràctiques al matí, de 9 a 14 h (en períodes determinats).

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 18 42    
3r curs   48 12  
4t curs   12 36 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.

Règim d’estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta per a persones que compatibilitzen els estudis amb una feina remunerada, o per circumstàncies vinculades amb la Llei de dependència, o per a persones discapacitades.

Mencions

Menció en Aprofundiment en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor
Menció en Aprofundiment en Fisioteràpia Neurològica
Menció en Fisioteràpia Específica en Pediatria
Menció en Aprofundiment en Fisioteràpia de les Patologies del Tòrax
Menció en Fisioteràpia Específica en l'Esport

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs  2n curs
- Anatomia I i II
- Fisiologia I i II
- Fonaments de Fisioteràpia
- Física Aplicada
- Fisioteràpia Bàsica de l'Aparell Locomotor I i II
- Ciències Psicosocials Aplicades
- Bioestadística i Metodologia
- Fisiologia III
- Patologia Humana I i II
- Valoració en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor
- Fisioteràpia en Especialitats Clíniques de l'Aparell Locomotor I i II
- Legislació, Salut Pública, Administració Sanitària i Ètica
- Fisioteràpia en Neurologia I
- Pràcticum I i II
3r curs 4t curs
- Fisioteràpia en Geriatria
- Fisioteràpia Cardiorespiratòria
- Fisioteràpia en Neurologia II
- Pràcticum III i IV
- Anglès Tècnic
- Fisioteràpia en Especialitats Clíniques de l'Aparell Locomotor III i IV
- Pràcticum V i VI
- Treball de Fi de Grau


 

Assignatures optatives

3r curs  

- Fisioteràpia del Sòl Pelvià
- Fisioteràpia en Salut Mental
- Fisioteràpia en Medicina Estètica i Cirurgia Plàstica i Reparadora
- Alimentació i Nutrició Aplicades
- Anglès Específic en Fisioteràpia
- Fisioteràpia amb Perspectiva de Gènere
- Introducció a la Fisioteràpia Esportiva

Totes les assignatures optatives de 3r curs són de 6 crèdits.

 
4t curs
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari: 

- Introducció a l'Antropologia / 6 cr.
- Introducció a la Hipocinesiteràpia / 6 cr.
- Organització i Gestió Empresarial / 6 cr.
- Aprofundiment en Ergonomia / 6 cr.
- Psicomotricitat i Musicoteràpia / 6 cr.
- Fisioteràpia en Oncologia / 6 cr.
- Fisioteràpia Vestibular / 3 cr.
- Marxa Nòrdica en Fisioteràpia / 3 cr.
- Reequilibri de les Extremitats Inferiors Mitjançant el Mètode TRAL / 3 cr.
- Resolució de Casos Clínics Mitjançant Simulació / 6 cr.
- Humanitats en Ciències de la Salut / 6 cr.
- Marc Legal i Valoració de l'Autonomia i la Dependència / 6 cr.

Menció en Aprofundiment en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor  Menció en Aprofundiment en Fisioteràpia Neurològica  Menció en Fisioteràpia Específica en Pediatria 
- Cadenes Musculars / 6 cr.
- Neurodinàmica / 6 cr.
- Teràpia Manual Osteopàtica / 6 cr.
- Tècniques Complementàries / 6 cr.
- Fisioteràpia Pràctica en Línia / 6 cr.
 
- Fisiopatologia Neurològica / 4 cr.
- Valoració Neurològica i Diagnòstic de Fisioteràpia / 4 cr.
- Tractament Fisioterapèutic en Neurologia / 10 cr.
- Tècniques Complementàries / 6 cr.
- Fisioteràpia Pràctica en Línia / 6 cr.
  
- Desenvolupament Psicomotriu del Nen i Fisiopatologia Pediàtrica / 4 cr.
- Valoració Pediàtrica i Diagnòstic de Fisioteràpia / 4 cr.
- Tractament Fisioterapèutic en Pediatria / 10 cr.
- Tècniques Complementàries / 6 cr.
- Fisioteràpia Pràctica en Línia / 6 cr.
Menció en Aprofundiment en Fisioteràpia de les Patologies del Tòrax  Menció en Fisioteràpia Específica en l'Esport   
- Biomecànica, Cinesiologia i Fisiopatologia del Tòrax / 4 cr.
- Valoració de la Funció Cardiorespiratòria i Diagnòstic de Fisioteràpia / 4 cr.
- Tractament Fisioterapèutic del Tòrax / 10 cr.
- Tècniques Complementàries / 6 cr.
- Fisioteràpia Pràctica en Línia / 6 cr.
- Fisiopatologia de les Lesions en l'Esport, Fisiologia de l'Esforç i Teoria de l'Entrenament / 5 cr.
- Valoració de les Lesions en l'Esport i Diagnòstic de Fisioteràpia / 3 cr.
- Tractament i Prevenció de les Lesions en l'Esport / 10 cr.
- Tècniques Complementàries / 6 cr.
- Fisioteràpia Pràctica en Línia / 6 cr.