Presentació

El grau en Fisioteràpia té un perfil clarament professionalitzador que proporciona una formació amb una sòlida base científica i, eminentment, pràctica. En acabar els estudis, l'estudiant tindrà els coneixements, les habilitats i les actituds suficients per a exercir en tots els vessants de la professió, és a dir, com a fisioterapeuta generalista.

L’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat té una llarga tradició docent en els estudis de fisioteràpia i una estreta vinculació a centres hospitalaris de referència a nivell nacional i internacional.

 

El fisioterapeuta té l’oportunitat d’incrementar la qualitat de vida de les persones, un treball que implica un contacte permanent amb pacients i amb altres professionals sanitaris. Dins de les seves tasques integrarà diferents mètodes i procediments encaminats no solament a la terapèutica clínica, sinó també a la promoció i el manteniment de la salut.

L’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat ofereix a l’estudiant la possibilitat d’especialitzar-se en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor, Fisioteràpia Neurològica, Fisioteràpia Específica en Pediatria, Fisioteràpia de les Patologies del Tòrax o Fisioteràpia Específica en l'Esport.

 

Perfil de l’estudiant

Els estudiants que vulguin cursar aquests estudis han de ser persones amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar i d'adaptar-se a l'entorn, que demostri responsabilitat i dedicació. També ha de tenir disposició per a la resolució de problemes i la presa de decisions, per a l'autoaprenentatge i mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones. 
Es recomana tenir un bon nivell de física, matemàtiques i biologia.

Sortides professionals

El grau ofereix una formació acadèmica i professional que capacita els titulats per incorporar-se al món laboral i desenvolupar la seva activitat en:

  • Hospitals i clíniques privades
  • Centres d'assistència primària
  • Centres de rehabilitació
  • Centres pediàtrics
  • Centres esportius
  • Residències geriàtriques
  • Serveis sanitaris d'empreses
  • Balnearis, etc.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves escrites, treballs individuals i en grup.

Horaris

Classes teòriques a la tarda, de 15 a 21 h, i classes pràctiques al matí, de 9 a 14 h (en períodes determinats).

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat" (centre adscrit)
http://www.eug.es/
Campus de Sant Cugat del Vallès
Codi de preinscripció: 21033
240 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma:

Català i castellà.


Preu per crèdit: 121,03¤ (39,53 preu oficial + 81,50 preu propi) (finançament en 12 mesos sense recàrrec)

Presencial.


Període lectiu: Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.
Règim d’estudi: Temps complet. Possibilitat de via lenta per a persones que compatibilitzen els estudis amb una feina remunerada, o per circumstàncies vinculades amb la Llei de dependència, o per a persones discapacitades.
Títol que s'obté: graduat/da en Fisioteràpia
Ciències de la Salut

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició