Grau en Fisioteràpia (escola adscrita)

El grau en Fisioteràpia ofereix una formació eminentment pràctica, però amb una sòlida base científica

Informació general

Les EU Gimbernat som pioneres en la introducció dels estudis de fisioteràpia a Catalunya.

T'oferim una excel·lent oportunitat per millorar la formació integral, fomentant no només l'adquisició de competències cognitives, sinó també el desenvolupament de les habilitats personals, les actituds positives i la consideració dels valors professionals.

La titulació s'adapta a les normes reguladores de l'exercici professional: et capacita per saber valorar l'estat funcional del pacient/usuari i et proporciona els coneixements necessaris per dissenyar el pla d'intervenció més adient. Per fer-ho possible, aprendràs a integrar diferents mètodes i procediments encaminats tant a la terapèutica clínica com a la promoció i manteniment de la salut.

La gran majoria del professorat del grau compatibilitza la docència amb la professió de fisioterapeuta o amb una altra activitat sanitària.

Com a estudiant, tindràs la possibilitat d’especialitzar-te en alguna de les nostres cinc mencions: Aparell Locomotor, Tòrax, Neurologia, Pediatria i Esport. Un cop graduat podràs continuar els estudis a través de màsters, recerca i doctorat.

Sortides professionals

El grau ofereix una formació acadèmica i professional que capacita els titulats per incorporar-se al món laboral i desenvolupar la seva activitat en:

  • Hospitals i clíniques privades
  • Centres d'assistència primària
  • Centres de rehabilitació
  • Centres pediàtrics
  • Centres esportius
  • Residències geriàtriques
  • Serveis sanitaris d'empreses
  • Balnearis, etc.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Fisioteràpia (escola adscrita)

Més informació