Pla d'estudis Grau en Arqueologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Arqueologia

Horaris

Un sol torn de matí i tarda.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatives Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   48 12  
4t curs   12 42 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs

1r semestre

 • Introducció a l'Arqueologia
 • Prehistòria I: la Formació de la Humanitat
 • Història Antiga
 • Protohistòria
 • Teoria Social, Política i Econòmica en Arqueologia 

2n semestre 

 • Prehistoria II: de les Primeres Societats Camperoles a les Estatals
 • Mètodes i Tècniques en Arqueologia Històrica
 • Història Medieval
 • Història Moderna i Contemporània: Textos i Cultura Material
 • Recursos Gràfics Digitals

1r semestre

 • Cartografia Digital
 • Arqueologia Clàssica
 • Antiguitat Tardana i Alta Edat Mitjana
 • Prehistòria d'Europa i el Mediterrani I
 • Anàlisi dels Materials Arqueològics

2n semestre 

 • Arqueologia Medieval
 • Mètodes i Tècniques en Arqueologia Prehistòrica
 • Història del Mediterrani en l'Antiguitat
 • Prehistòria d'Europa i el Mediterrani II
 • Anàlisi dels Artefactes
3r curs 4t curs

1r semestre

 • Bioarqueologia
 • Paisatge i Territori
 • Arqueologia de les Dones
 • Arqueologia Quantitativa

2n semestre

 • Arqueologia del Paisatge Medieval i Modern
 • Arqueologia d'Amèrica
 • Corrents Teòrics en Arqueologia 
 • Arqueologia Moderna i Contemporània

1r semestre

 • Arqueologia Pública
 • Arqueologia de l'Arquitectura

2n semestre

 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

3r i 4t cursos 
 • Idioma Modern I i II (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Grec Modern, Portuguès, Occità, Èuscar, Gallec o Romanès) (*)
 • Pràctiques Professionals
 • Arqueologia de les Societats Caçadores Recol·lectores
 • Arqueologia de les Primeres Societats Agrícoles
 • Arqueologia dels Orígens de l'Estat
 • Prehistòria de Catalunya
 • Arqueologia Grega
 • Arqueologia Romana
 • Epigrafia i Numismàtica
 • Sistemes d'Informació Geogràfica en Arqueologia
 • Història i Civilització d'Egipte
 • Arqueologia Hispànica
 • Assentaments i Urbanisme en la Prehistòria
 • Història i Arqueologia d'Al-Àndalus
 • Història i Arqueologia de les Societats Ibèriques Medievals
 • Història i Civilització del Pròxim Orient Antic
 • Arqueologia Forense i del Conflicte Contemporani
 • Arqueologia Minera i Arqueometal·lúrgia
 • Etnoarqueologia i Arqueologia Experimental
 • Gestió de Projectes i Materials Arqueològics

(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

 

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.