Pla d'estudis Grau en Bioinformàtica - UAB/UPF/UB/UPC

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Bioinformàtica

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs   60    
3r curs   20 20 20
Totals 48 92 20 20

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Bioquímica / 6 cr.
 • Programació i Algoritmes I /6 cr.
 • Càlcul / 6 cr.
 • Introducció a la Bioinformàtica / 6 cr.
 • Elements de Fisicoquímica i Química Orgànica / 4 cr.
 • Biologia Molecular / 6 cr.
 • Bioestadística i Anàlisi de Dades / 4 cr.
 • Genètica i Genòmica / 6 cr.
 • Teoria de la Informació, Arquitectura d’Ordinadors i Sistemes Operatius / 6 cr.
 • Àlgebra / 4 cr.
 • Biologia Cel·lular i Fisiologia / 6 cr.
 • Biofísica / 4 cr.
 • Programació i Algoritmes II / 4 cr.
 • Matemàtiques Discretes i Optimització / 4 cr.
 • Models Estadístics i Processos Estocàstics / 4 cr. (professorat UAB)
 • Bases de Dades Públiques a les Ciències de la Salut i de la Vida / 4 cr. (professorat UAB)
 • Algoritmes i Mètodes d’Agrupament en Genòmica i Evolució / 4 cr.
 • Algoritmes per a Anàlisi de Seqüències en Bioinformàtica / 4 cr.
 • Algoritmes i Estructures de Dades / 4 cr.
 • Bioinformàtica Estructural / 4 cr.
 • Bases de Dades / 4 cr. (professorat UAB)
 • Genètica de Poblacions i Evolució Molecular / 4 cr. (professorat UAB)
 • Tècniques Òmiques / 4 cr. (professorat UAB)
 • Enginyeria del Software / 4 cr. (professorat UAB)
 • Genòmica Comparativa i Funcional / 4 cr.
 • Computació d’Alt Rendiment / 4 cr. (professorat UAB)
3r curs  
 • Sistemes Distribuïts i Tecnologies Web / 4 cr. (professorat UAB)
 • Visualització de Dades / 4 cr. (professorat UAB)
 • Genòmica Computacional / 4 cr.
 • Aprenentatge Estadístic / 4 cr.
 • Biologia de Sistemes i Xarxes / 4 cr.
 • Treball de Final de Grau / 20 cr.
 

Assignatures optatives

3r curs  

 • Agrogenòmica / 4 cr.
 • Aprofundiment en Programació, Algoritmes i Estructures de Dades / 4 cr.
 • Programació Conscient de l'Arquitectura d'Ordinadors / Programari / 4 cr.
 • Gestió i Emprenedoria / 4 cr.
 • Epidemiologia Genètica / 4 cr.
 • Filogenètica Molecular i Genòmica Evolutiva / 4 cr.
 • Introducció a R+D Farmacèutic / 4 cr.
 • Ontologies en les Ciències de la Salut i de la Vida / 4 cr.
 • Quimiogenòmica / 4 cr.
 • Tècniques d’Imatge Biomèdica / 4cr.
 • Temes Actuals de Recerca en Bioinformàtica / 4 cr.
 • Informàtica Mèdica / 4 cr.
 • Pràctiques Optatives / 20 cr.

Les classes s'imparteixen a la UPF (campus Mar).