Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i Català

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix, cliqueu aquí per consultar les equivalències d’assignatures d’anglès i de català motivades pels canvis en el Grau d’Estudis Anglesos i en el Grau en Llengua i literatura catalanes (en extinció), que ha estat substituït pel nou Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística.

1r curs

 103410 - Gramàtica Descriptiva Anglesa

 100228 - Introducció a la lingüística

 100270 - Literatura Anglesa del Segle XX

 100679 - Literatura catalana del segle XX I

 100678 - Literatura catalana del segle XX II

 100271 - Literatura Comparada

 100702 - Llengua catalana

 103409 - Usos Bàsics de la Llengua Anglesa

2n curs

 100677 - Fonaments lingüístics de la normativa

 100227 - Fonètica i Fonologia Angleses I

 100700 - Fonologia catalana

 100217 - Història i Cultura de les Illes Britàniques

 100675 - Literatura catalana medieval II

 100250 - Literatura del Romanticisme Anglès

 100711 - Metodologia de l'estudi de la filologia catalana

 100694 - Novel·la catalana del segle XX

 100234 - Ús de la Llengua Anglesa I

 100233 - Ús de la Llengua Anglesa II

3r curs

 100191 - Història i Cultura dels Estats Units

 100248 - Literatura Nord-Americana del Segle XIX

 100246 - Literatura Victoriana

 100697 - Morfologia Catalana

 100674 - Novel·la i Prosa Catalanes del Segle XV

 100693 - Poesia Catalana del Segle XX

 100223 - Sintaxi Anglesa

 100696 - Sintaxi Catalana

4t curs

 103516 - Treball de Final de Grau (2021-22)

Optatives

 103395 - Arts i Literatura Italianes

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 103394 - Cine i Literatura Italians

 103793 - Cultura i Societat Basques

 103393 - Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

 100682 - Dialectologia Catalana

 100699 - Fonètica Catalana

 100226 - Fonètica i Fonologia Angleses II

 100225 - Gramàtica Anglesa

 100681 - Gramàtica històrica catalana

 100212 - Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

 100211 - Història de la Cultura Alemanya

 100193 - Història de la Llengua Anglesa I

 100192 - Història de la Llengua Anglesa II

 100680 - Història Social de la Llengua Catalana

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100205 - Idioma Modern III (Alemany)

 103392 - Idioma Modern III (Italià)

 100204 - Idioma Modern IV (Alemany)

 103391 - Idioma Modern IV (Italià)

 100698 - Lexicologia i Semàntica Catalanes

 100210 - Literatura Alemanya i Cinema

 100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració

 103387 - Literatura Basca

 100695 - Literatura Catalana del Segle XIX

 100676 - Literatura Catalana Medieval I

 100672 - Literatura Catalana Moderna

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100209 - Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

 100247 - Literatura Nord-Americana Moderna

 100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats

 100224 - Llengua Comparada

 100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició (2021-22)

 103397 - Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

 100245 - Orígens de la Literatura Anglesa

 100262 - Pensament Literari

 100673 - Poesia Catalana Medieval

 103517 - Pràctiques Externes (2021-22)

 100688 - Qüestions de Gramàtica Comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre

 100588 - Teoria i Història de la Representació Teatral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100272 - Tipologia Lingüística

 100253 - Tradició Literària Occidental I

 100252 - Tradició Literària Occidental II

 100232 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

 100231 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada