Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103410 - Gramàtica Descriptiva Anglesa  CAT ENG

100219 - Grans temes de la filosofia  CAT

100218 - Grans temes de la història  CAT ESP ENG

100217 - Història i Cultura de les Illes Britàniques  CAT ENG

100228 - Introducció a la lingüística  CAT

100270 - Literatura Anglesa del Segle XX  CAT ENG

100271 - Literatura comparada  CAT

100222 - Llengua estrangera, alemany  CAT

100221 - Llengua estrangera, francès  CAT

100220 - Llengua estrangera, italià  CAT

103409 - Usos Bàsics de la Llengua Anglesa  CAT ENG

2n curs

100227 - Fonètica i Fonologia Angleses I  CAT ENG

100226 - Fonètica i Fonologia Angleses II  CAT ENG

100225 - Gramàtica Anglesa  CAT ENG

100191 - Història i Cultura dels Estats Units  CAT ENG

100250 - Literatura del Romanticisme Anglès  CAT ENG

100248 - Literatura Nord-Americana del Segle XIX  CAT ENG

100246 - Literatura Victoriana  CAT ENG

100223 - Sintaxi Anglesa  CAT ENG

100234 - Ús de la Llengua Anglesa I  CAT ENG

100233 - Ús de la Llengua Anglesa II  CAT ENG

3r curs

100193 - Història de la Llengua Anglesa I  CAT ENG

100192 - Història de la Llengua Anglesa II  CAT ENG

100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració  CAT ENG

100247 - Literatura Nord-Americana Moderna  CAT ENG

100224 - Llengua Comparada  CAT ENG

100245 - Orígens de la Literatura Anglesa  CAT ENG

100232 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada  CAT ENG

100231 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada  CAT ENG

4t curs

100251 - Treball de fi de grau  CAT ENG

Optatives

100199 - Adquisició de la llengua anglesa  CAT ENG

100196 - Adquisició del llenguatge  CAT

100230 - Anàlisi filològica de textos  CAT ENG

100215 - Anglès per a finalitats específiques  CAT(2017-18) ENG(2017-18)

100275 - Bases biològiques del llenguatge  CAT

100229 - Canvi i variació lingüística  CAT ENG

100269 - Crítica de literatura en anglès  CAT(2017-18) ENG(2017-18)

100207 - Estudis de gènere en anglès  CAT(2017-18) ENG(2017-18)

100260 - Factors individuals en l'aprenentatge  CAT ENG

103987 - Fonètica Anglesa Avançada  CAT ENG

100201 - Fonologia anglesa avançada  CAT(2017-18) ENG(2017-18)

100211 - Història de la Cultura Alemanya  CAT

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT

100205 - Idioma Modern III (Alemany)  CAT

100204 - Idioma Modern IV (Alemany)  CAT

100203 - Idioma Modern V (Alemany)  CAT

100210 - Literatura Alemanya i Cinema  CAT

100238 - Literatura anglesa contemporània  CAT ENG

100255 - Literatura comparada i estudis culturals  CAT

100209 - Literatura Contemporània en Llengua Alemanya  CAT

100235 - Literatura i cultura d'Irlanda  CAT ENG

100237 - Literatura nord-americana contemporània  CAT(2017-18) ENG(2017-18)

100263 - Literatura, gèneres i sexualitats  CAT

100274 - Llenguatge, cultura i cognició  CAT

100259 - Metodologia de l'ensenyament  CAT ENG

100190 - Morfologia, lexicologia i semàntica  CAT(2017-18) ENG(2017-18)

100262 - Pensament literari  CAT ESP

100268 - Poesia en anglès  CAT ENG

100216 - Pràctiques externes  CAT ENG

100189 - Pragmàtica  CAT(2017-18) ENG(2017-18)

100267 - Prosa en anglès  CAT(2017-18) ENG(2017-18)

100688 - Qüestions de gramàtica comparada  CAT

100239 - Semàntica i pragmàtica  CAT

100266 - Shakespeare i el seu temps  CAT ENG

100188 - Sintaxi anglesa avançada  CAT ENG

100197 - Sociolingüística anglesa  CAT ENG

100265 - Teatre en anglès  CAT ENG

100194 - Tecnologies del llenguatge  CAT

100243 - Teoria i anàlisi de la poesia  CAT

100242 - Teoria i anàlisi del teatre  CAT

100588 - Teoria i història de la representació teatral  CAT

100254 - Teoria i pràctica de la literatura comparada  CAT

100253 - Tradició literària occidental I  CAT ESP

100252 - Tradició literària occidental II  CAT

100214 - Traducció  CAT(2017-18) ENG(2017-18)

100213 - Ús i estratègies de la comunicació intercultural  CAT ENG