Pla d'estudis Grau en Estudis Anglesos

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix cliqueu aquí per consultar l’equivalència entre les assignatures del Grau en Estudis Anglesos (pla vell) i el Grau en Estudis Anglesos (pla nou).

1r curs

 103410 - Gramàtica Descriptiva Anglesa

 100219 - Grans temes de la filosofia

 100218 - Grans Temes de la Història (2021-22)

 100217 - Història i Cultura de les Illes Britàniques

 100228 - Introducció a la lingüística

 100270 - Literatura Anglesa del Segle XX

 100271 - Literatura Comparada

 100222 - Llengua Estrangera, Alemany (2021-22)

 100221 - Llengua estrangera, francès (2021-22)

 100220 - Llengua Estrangera, Italià

 103409 - Usos Bàsics de la Llengua Anglesa

2n curs

 100227 - Fonètica i Fonologia Angleses I

 100226 - Fonètica i Fonologia Angleses II

 100225 - Gramàtica Anglesa

 100191 - Història i Cultura dels Estats Units

 100250 - Literatura del Romanticisme Anglès

 100248 - Literatura Nord-Americana del Segle XIX

 100246 - Literatura Victoriana

 100223 - Sintaxi Anglesa

 100234 - Ús de la Llengua Anglesa I

 100233 - Ús de la Llengua Anglesa II

3r curs

 100193 - Història de la Llengua Anglesa I

 100192 - Història de la Llengua Anglesa II

 100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració

 100247 - Literatura Nord-Americana Moderna

 100224 - Llengua Comparada

 100245 - Orígens de la Literatura Anglesa

 100232 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

 100231 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada

4t curs

 100251 - Treball de fi de grau

Optatives

 100199 - Adquisició de la llengua anglesa (2021-22)

 100215 - Anglès per a finalitats específiques

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 100269 - Crítica de literatura en anglès

 100208 - Estudis culturals en anglès (2021-22)

 100207 - Estudis de gènere en anglès

 100206 - Estudis postcolonials en anglès (2021-22)

 103987 - Fonètica Anglesa Avançada

 100212 - Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

 100211 - Història de la Cultura Alemanya

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100205 - Idioma Modern III (Alemany)

 100204 - Idioma Modern IV (Alemany)

 100210 - Literatura Alemanya i Cinema

 100238 - Literatura anglesa contemporània

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100209 - Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

 100236 - Literatura i cultura d'Escòcia

 100237 - Literatura nord-americana contemporània (2021-22)

 100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats

 100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició (2021-22)

 100259 - Metodologia de l'ensenyament

 100190 - Morfologia, lexicologia i semàntica (2021-22)

 100262 - Pensament Literari

 100216 - Pràctiques externes

 100189 - Pragmàtica (2021-22)

 100267 - Prosa en Anglès

 100688 - Qüestions de Gramàtica Comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100266 - Shakespeare i el seu temps (2021-22)

 100188 - Sintaxi anglesa avançada

 100197 - Sociolingüística anglesa

 100265 - Teatre en anglès

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre

 100588 - Teoria i Història de la Representació Teatral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100272 - Tipologia Lingüística

 100253 - Tradició Literària Occidental I

 100252 - Tradició Literària Occidental II

 100214 - Traducció

 100213 - Ús i estratègies de la comunicació intercultural