Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100582 - Comentari de Textos Literaris

 106345 - Discurs Oral i Escrit en Espanyol

 106279 - Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l'Oració

 106287 - Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I

 106286 - Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I

 100228 - Introducció a la lingüística

 106282 - Introducció a la Literatura Anglesa

 100271 - Literatura Comparada

 106347 - Literatura Espanyola des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes

 106346 - Literatura Medieval i del Segle d'Or

2n curs

 100587 - Fonètica i Fonologia de l'Espanyol

 106280 - Gramàtica Anglesa II: l'Oració

 106289 - Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès II

 106288 - Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès II

 106284 - Història Cultural de les Illes Britàniques

 106297 - Literatura del Romanticisme Britànic

 100594 - Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

 100624 - Literatura Espanyola del Segle XVI

 106344 - Llengua Espanyola: Unitat i Diversitat

 106372 - Norma i Ús en Espanyol

3r curs

 106291 - Fonètica i Fonologia Angleses I

 106285 - Història Cultural dels Estats Units

 106304 - Literatura dels Estats Units I: Segle XIX

 100595 - Literatura Espanyola Contemporània

 100593 - Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme

 100246 - Literatura Victoriana

 100586 - Morfologia de l'Espanyol

 100583 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple

4t curs

 100581 - Comentari Lingüístic de Textos Literaris

 106295 - Lingüística Comparada Anglès-Català/Espanyol

 106662 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100196 - Adquisició del Llenguatge

 106293 - Anàlisi Sintàctica de l'Anglès

 106311 - Anglès en el Context Global

 106320 - Anglès per a Finalitats Específiques (2023-24)

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 106330 - Ensenyament de la Literatura en Anglès

 106322 - Estudis Culturals en els Països de Parla Anglesa (2023-24)

 106323 - Estudis de Gènere en els Països de Parla Anglesa

 106379 - Filologia Digital

 100596 - Història de la Llengua Espanyola

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 106307 - Introducció a l'Adquisició i Ensenyament de l'Anglès

 104615 - La Gramàtica a L’aula: Metodologies i Aplicacions

 106382 - L'Espanyol com a Llengua Estrangera (2023-24)

 100610 - L'Espanyol d'Amèrica

 100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

 106301 - Literatura Contemporània en Anglès: Segles XX i XXI

 106305 - Literatura dels Estats Units II: del Modernisme a la Primera Meitat del Segle XX

 100623 - Literatura Espanyola del Segle XVII

 106352 - Literatura Hispanoamericana del Segle XX

 106364 - Narrativa Espanyola Contemporània: Segles XX i XXI

 100262 - Pensament Literari

 100062 - Perspectives i Tècniques Editorials

 106660 - Pràctiques Professionals I

 106661 - Pràctiques Professionals II

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100585 - Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol

 100584 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100272 - Tipologia Lingüística

 106338 - Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea

 106319 - Traducció

 106365 - Últimes Tendències de la Literatura Hispanoamericana

 106314 - Varietats de l'Anglès (2023-24)