Presentació

El grau en Infermeria forma infermers i infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitat suficients per identificar i avaluar les necessitats de salut de les persones i saber actuar en cada cas. 

Els canvis demogràfics produïts al nostre país en els últims anys han propiciat que cada vegada hi hagi més persones en situació de fragilitat i de dependència. Així mateix, també han disminuït les estades mitjanes hospitalàries alhora que ha augmentat la complexitat de les cures. Tot això fa que sigui més necessària la incorporació de professionals de la infermeria.

L'escola que imparteix aquesta titulació té una llarga tradició docent en els estudis d’infermeria i una estreta vinculació a centres hospitalaris de referència a nivell nacional i internacional.

El grau en Infermeria capacita als estudiants per oferir estratègies de promoció de la salut i prevenció de la malaltia i per dur a terme activitats que contribueixin al restabliment de les persones o les cures necessàries per oferir una mort digna. Dintre de l'entorn del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació del sistema de salut.

L'escola ofereix als estudiants la possibilitat d’especialitzar-se en un àmbit de la Infermeria: menció en Infermeria, Innovació i Salut Digital i menció en Lideratge, Innovació i Rols Emergents en Infermeria.

L'escola ha rebut l'acreditació favorable per part d'AQU Catalunya:

 

EUI Gimbernat
Segell d'acreditació de l'EUI Gimbernat

 

Perfil de l’estudiant

L'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar i d'adaptar-se a l'entorn, i que demostri responsabilitat i dedicació. També ha de tenir capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions, habilitat per a l'autoaprenentatge, i mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç de comprometre's amb la salut i el benestar de les persones, famílies i grups.

Sortides professionals

Aquest grau oficial ofereix una formació acadèmica i professional que capacita els titulats per incorporar-se al món laboral i desenvolupar la seva professió en totes les àrees i tots els àmbits d'hospitals, clíniques i centres d'atenció primària, en centres sociosanitaris, departaments sanitaris d'empreses privades, gestió dels serveis d'infermeria, etc.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Amb el perfil de formació de la titulació per competències s'apliquen diversos procediments d'avaluació que són coherents amb les diferents estratègies d'ensenyament i aprenentatge. Així, als procediments d'avaluació tradicionals, com ara les proves objectives, s'afegeixen procediments d'avaluació alternatius que s'apliquen en els treballs de grup, en els treballs pràctics i en els pràcticums, considerant la implicació de l'estudiant en el procés d'aprenentatge i d'avaluació.
 

Horaris

Classes teòriques al matí, de 9 a 14 h i, programa de pràctiques de simulació, estades clíniques, seminaris i altres activitats lectives, es poden planificar fora d'aquest horari.

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat" (centre adscrit)
http://www.eug.es/
Campus de Sant Cugat del Vallès
Codi de preinscripció: 21042
160 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 121,03¤ (39,53 preu oficial + 81,50 preu propi) (finançament en 12 mesos sense recàrrec)
Beques específiques: Finançament de la matrícula fins a dotze mesos.

Presencial.


Període lectiu:

Matriculació anual, planificació d'assignatures anuals i semestrals.


Règim d’estudi:

L'estudiant ha de tenir en compte que els estudis d'Infermeria requereixen una alta dedicació. Si més no, hi ha la possibilitat d'optar per una via lenta.

Títol que s'obté: graduat/da en Infermeria
Ciències de la Salut

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició