Grau en Infermeria (escola adscrita)

Formem professionals de futur: amb una sòlida preparació científica, humana i, alhora, prou capacitats per identificar, valorar i actuar amb eficàcia davant de les necessitats de la salut

Informació general

L'EU d'Infermeria Gimbernat es troba immersa, des de l'any 2002, en un projecte global de millora i innovació docent dins del marc de l'EEES. A més, planteja un nou paradigma educatiu, amb l'excel·lència com a referència acadèmica.

El disseny de la titulació no es basa solament en competències cognitives, sinó també en aquelles que aborden les habilitats personals, les actituds i la consideració dels valors professionals. Per aquesta raó, hem incorporat metodologies d'aprenentatge actives que permeten que l'estudiant desenvolupi les seves capacitats, implicant-se en el seu procés d'aprenentatge.

Aquestes metodologies fomenten la reflexió i la presa de consciència de l'aprenentatge, alhora que permeten que el professor faci un seguiment del progrés de l'estudiant. D'aquesta manera, és possible un feedback efectiu entre professor i alumne, fomentant l'aprenentatge actiu i l'autoavaluació.

Amb aquest grau s'aprendrà a tenir cura de les persones sanes i malaltes, així com de la comunitat, mitjançant estàndards de qualitat que garanteixen la nostra excel·lència.

El grau en Infermeria està acreditat per l'AQU, signe de qualitat atorgat solament als títols que passen un exigent procés d'avaluació.

Sortides professionals

Aquest grau oficial ofereix una formació acadèmica i professional que capacita els titulats per incorporar-se al món laboral i desenvolupar la seva professió en totes les àrees i tots els àmbits d'hospitals, clíniques i centres d'atenció primària, en centres sociosanitaris, departaments sanitaris d'empreses privades, etc.
Altres sortides són:
- Gestió de serveis d'infermeria.
- Atenció docimiliària.
- Docència.
- Recerca.
- Ajuntaments.
- Centres de rehabilitació.
- Programes de promoció i educació per a la salut.
- Mútues sanitàries.
- Exercici lliure de la professió.

Testimonis

Programes de mobilitat

Llistat d’universitats amb programes d’intercanvi

En aquest enllaç es mostren les universitats col·laboradores dins el Grau d'Infermeria de les Escoles Universitàries Gimbernat.

 

 

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Es pot consultar el següent enllaç amb la relació de centres on es realitzen pràctiques externes.

 

 

Beques

Els estudiants del grau d'Infermeria de l'EUI Gimbernat poden accedir a la convocatòria pública del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre les beques de règim general i de mobilitat.

Es pot obtenir més informació accedint al següent enllaç.

 

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Infermeria (escola adscrita)

Més informació