Accés Grau en Física

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
12,452
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències ---
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21001

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents: 

 • Curiositat, capacitat d'observació i d'anàlisi dels fenòmens.
 • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa.
 • Interès científic.
 • Interès per les noves tecnologies.
 • Certa facilitat per les matemàtiques.

És convenient tenir una bona preparació en física i en matemàtiques, i estar disposat a fer un treball regular i continuat al llarg de tot el curs.

Formació complementària

Cursos propedèutics de Física i Química per a les ciències (15h) i de Matemàtiques per als graus de Física i Matemàtiques (20h) i  curs propedèutic en competències TIC per a les ciències (15h) durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).