Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Electrotècnia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
11,730
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
5,000

Codi de preinscripció

21001

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents: 

 • Curiositat, capacitat d'observació i d'anàlisi dels fenòmens.
 • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa.
 • Interès científic.
 • Interès per les noves tecnologies.
 • Certa facilitat per les matemàtiques.

És convenient tenir una bona preparació en física i en matemàtiques, i estar disposat a fer un treball regular i continuat al llarg de tot el curs.

Formació complementària

Cursos propedèutics de Física i Química per a científics i de Matemàtiques per a físics i matemàtics durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés.