Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 34 25
2019 36 25
2018 46 25
2017 50 27
2016 38 30
2015 28 30
2014 15 30
2013 21 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 100% 100%
2018 92,88% 92,88%
2017 100% 100%
2016 100% 100%
2015 98,72% 98,69%
2014 91,67% 91,67%
2013 92,94% 92,94%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats