Màster Universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental

El Màster es dirigeix als estudiants nacionals i internacionals amb interès en la recerca en psiquiatria i salut mental

Pla d'estudis Màster Oficial - Iniciació a la Recerca en Salut Mental

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Treballs de fi de màster

Els Treballs de Fi de Màster (6 ECTs) deriven de les pràctiques realitzades durant el màster en una unitat d’investigació. Consisteix en un treball sobre un tema relacionat amb la salut mental, realitzat de forma individual i amb la supervisió d’un tutor, i que serà avaluat per part d’un tribunal mitjançant memòria escrita i presentació oral. Per a poder presentar el TFM l’alumne haurà d’haver superat la resta d’assignatures.