Màster Universitari en Investigació Translacional en Fisioteràpia

El màster neix per a donar resposta a la necessitat d’un major desenvolupament del coneixement científic en la Fisioteràpia, a partir dels plantejaments de la Fisioteràpia Basada en l’Evidència

Pla d'estudis Màster Oficial - Investigació Translacional en Fisioteràpia

Treballs de fi de màster

El Treball de Fi de Màster és una de les matèries incloses en el pla d'estudis d'aquesta titulació i la seva finalitat és l'avaluació de la integració dels coneixements formatius rebuts i les competències assolides per l'estudiant, associades a la titulació.

Es tracta d'una assignatura obligatòria amb una càrrega de 15 crèdits ECTS (375 hores de treball de l'estudiant) i consisteix en l'elaboració i presentació d'un treball d'investigació seguint un enfocament translacional, amb la definició d'uns objectius, preferentment relacionats amb el mòdul optatiu que hagi triat cursar.

Durant la realització del Treball de Fi de Màster els alumnes tindran un tutor acadèmic, que l'orientarà en el desenvolupament del treball, i realitzarà també un seguiment de l'alumne durant tot el procés.

Aquest treball serà sotmès a avaluació per una comissió de professors de la titulació i defensat per l'alumne en una sessió pública.