Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster en Investigació Avançada en Ciència Política (MURACP), d'orientació investigadora, es compon de 120 ECTS a realitzar-se en quatre semestres (30 cadascun) al llarg de dos cursos acadèmics. Dels 120 ECTS 60 corresponen a mòduls obligatoris, 20 a mòduls optatius, 10 a unes pràctiques obligatòries en grup de recerca i 30 a el treball de fi de màster.

Inici de curs

04/10/2021

Estructura del pla d'estudis

 

 
Caràcter Crèdits
Obligatoris 60
Optatius 20
Treball de fi de màster 30
Pràctiques externes 10
TOTAL 120
 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Democràcia i Ciutadania 10 OB
Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques 10 OB
Introducció a la Recerca 10 OB
Tècniques de Recerca 10 OB
Governança Multinivell a la Unió Europea 10 OT
Màrqueting Sociopolític 10 OT
Política Espanyola i Catalana 10 OT
Segon curs    
Debats Actuals en Ciències Socials 10 OB
Pràctiques Externes 10 OB
Tècniques Avançades de Recerca en Ciència Política 10 OB
Treball de Final de Màster 30 OB

 

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius