Màster Universitari en Filosofia Aplicada

Aquest màster permet aplicar el pensament crític als reptes contemporanis: les noves tecnologies, el canvi climàtic, els drets dels animals, els feminismes, la bioètica, l’art i la nova política

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Filosofies de la Cura

Pla d'estudis Màster Oficial - Filosofia Aplicada

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster universitari de Filosofia Aplicada és un màster de 60 crèdits sense especialitats.
El màster es compon de 48 crèdits ECTS obligatoris (inclòs el TFM) i una oferta de 24 crèdits ECTS optatius, dels quals els estudiants han de cursar 12 crèdits ECTS. Sense detriment que els estudiants del màster puguin escollir els mòduls optatius amb tota la llibertat i combinant els diferents aspectes del màster, hi ha la possibilitat de marcar dos itineraris amb les optatives: un de centrat en l’àrea de l’ètica (Ètica Animal i Filosofia de Gènere) i un altre de centrat en l’àrea de l’epistemologia (Ments, Màquines i Cognició i Teoria i Pràctica).
El pla d’estudis es distribueix en dos semestres (un any acadèmic) i té una doble orientació: investigadora i d’aplicació al món professional.

Inici de curs

03/10/2022

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 42
Optatius 6
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Bioètica 6 OB
Ciències del Disseny i Praxeologia 6 OB
Cultura Digital 6 OB
Educació i Societat 6 OB
Estètica Aplicada 6 OB
Política 6 OB
Racionalitat Aplicada 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Ètica Animal 6 OT*
Filosofia de Gènere 6 OT*
Ments, Màquines i Cognició 6 OT*

* Optatius a cursar

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis