Màster Universitari en Advocacia i Procura

Màster per exercir les professions d’advocacia i procura en tota la seva amplitud i en les seves diverses vessants i especialitats. Avalat per una experiència de 10 edicions amb un percentatge d’èxit altíssim i molt satisfactori pels participants durant tots aquests anys

Pla d'estudis Màster Oficial - Advocacia i Procura

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 45037 - Deontologia Professional, Torn d'Ofici i Gestió del Despatx (2023-24)

 45036 - La Procura en els Diferents Òrgans Jurisdiccionals (2023-24)

 45039 - Litigació Administrativa (2023-24)

 45033 - Litigació Civil (2023-24)

 45038 - Litigació Laboral (2023-24)

 45034 - Litigació Penal (2023-24)

 45040 - Pràctiques Externes I (2023-24)

 45035 - Simulació de Judicis (2023-24)

 45041 - Pràctiques Externes II (2023-24)

 45042 - Treball de Final de Màster (2023-24)