Màster Universitari en Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health

Estudia a les tres universitats europees capdavanteres en el camp de les malalties contagioses i el concepte "one health"

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

  • Erasmus Mundus
  • Preu: Consultar amb la universitat coordinadora

El programa IDOH és un màster de formació multidisciplinària i internacional de 120 crèdits ECTS que pretén formar estudiants provinents de diferents països en el concepte d'una sola salut (One Health) que pretén enfocar els riscos per a la salut tenint en compte la interfície animals-humans-medi ambient. Per poder fer front a l'amenaça constant de malalties conegudes i emergents, el programa IDOH formarà experts capacitats per comprendre les interaccions altament complexes entre els agents infecciosos i els seus hostes humans o animals, així com les conseqüències ambientals de les teràpies. També tractarà l'avaluació i gestió dels riscos deguts a l'aparició de malalties.

El títol que s'obté després de la superació dels estudis, no habilita per a l'exercici de cap professió regulada.

Els estudiants reben la docència en Tours durant el primer semestre, Barcelona durant el segon i Hannover durant el tercer. El quart semestre els estudiants fan pràctiques (TFM) en empreses o centres de recerca, associades al màster, que es troben a diversos països (hi ha més de 35 centres o empreses associades).

El màster IDOH disposa de beques Erasmus + Joint Master Degree finançades per la Unió Europea.


Dades de contacte de la universitat coordinadora:
Université de Tours (master-emjmd-idoh@univ-tours.fr)

Cordinadora local del màster:
Joaquim Segalés Coma (joaquim.segales@uab.cat)

Contacte per temes acadèmics: ga.veterinaria@uab.cat

Informació addicional

http://www.infectious-diseases-one-health.eu/

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health

Més informació