Màster Universitari en Identitat Europea Medieval

El màster interuniversitari en Identitat Europea Medieval ofereix una formació virtual i especialitzada sobre l’edat mitjana, especialment orientada a la recerca

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 60 ECTS
  • Preu: Consulteu amb la universitat coordinadora (Universitat de Lleida)

El màster és 100 % en línia (ensenyament, tutories i avaluació), mitjançant una plataforma virtual innovadora que permet estudiar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, segons la disponibilitat de cada estudiant. Les assignatures són impartides per professors especialitzats en cada matèria, pertanyents a cinc universitats: Universitat de Lleida (coordinadora), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili i Universidad de Murcia.

Aquests estudis obren diferents possibilitats de desenvolupament professional: la preparació per a l’inici de la carrera investigadora, per a la feina en àmbits com ara l’ensenyament, els museus, els arxius o les biblioteques, i per a la gestió del patrimoni cultural i històric. La llengua vehicular del màster és el castellà.

Sortides professionals

Les àrees de treball en les quals podran desenvolupar la seva activitat són tots els diferents àmbits de recerca en centres d'investigació, amb les diverses disciplines sobre el període medieval (Història, Història de l'Art i Filologies i Literatures). També, són àrees de treball els centres de tractament i gestió de patrimoni medieval (arxius, turisme, museus, etc...).

Universitat coordinadora:

Universitat de Lleida

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universidad de Murcia
Universitat Rovira i Virgili

Informació addicional

http://www.mastermedieval.udl.cat

Qualitat

Més informació