Māster Oficial - Recursos Minerals i Riscos Geolōgics

Presentaciķ

El màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics és un màster conjunt entre la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, i ofereix dues especialitats:

  • Geologia i Modelització de Jaciments Minerals
  • Riscos Geològics

L'especialitat de Geologia i Modelització de Jaciments Minerals pretén formar professionals amb coneixements profunds dels diferents processos magmàtics, hidrotermals, metamòrfics i sedimentaris que originen els diversos tipus de jaciments minerals, i amb capacitat d'aplicar aquests coneixements en la prospecció. També pretén capacitar els estudiants en els mètodes quantitatius més moderns de caracterització i d'avaluació de recursos minerals.

L'especialitat de Riscos Geològics té com a objectiu capacitar els estudiants en les diferents tècniques de cartografia, anàlisi, tractament, modelització i avaluació de la perillositat i del risc dels fenòmens i processos geològics potencialment destructius. A més, pretén formar els estudiants en els mètodes i les tècniques emprades actualment en les diferents estratègies de mitigació dels riscos geològics.

Característiques destacades

Treball de Fi de Màster
El Treball de Fi de Màster es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides al llarg del màster. La dedicació és de 20 crèdits ECTS i es desenvolupa durant 5-6 mesos. L’avaluació acreditativa del projecte d’investigació del Treball de Fi de Màster es durà a terme en base a una memòria escrita i de dues presentacions orals públiques.

Coordinació:
Coordinadora UB: Neus Otero Pérez (master.rmrg@ub.edu)
Coordinador UAB: Joan Bach (Joan.Bach@uab.cat)

Sortides professionals

Les sortides professionals estan en relació amb l’especialitat escollida:
  • En la de Geologia i Modelització de Dipòsits Minerals hi ha una demanda per a investigació i prospecció de recursos naturals, principalment minerals, roques industrials. Aquesta demanda ve de les empreses privades d’aquest sector, tan a nivell nacional com internacional i també en algunes institucions públiques.
  • Pel que fa als Riscos Geològics, hi ha una demanda creixent d’especialistes en aquesta temàtica per a cobrir aspectes d’avaluació i prevenció de riscos geològics. Algunes institucions públiques tenen projectes d’aquesta temàtica, per exemple, l’Institut Geològic de Catalunya té un projecte obert de cartografia a escala 1:25.000, Geotreball VI. Mapa per a la prevenció dels riscos geològics, del que cada any se’n realitzen uns quants fulls.

Interuniversitari

Centre: Facultat de Cičncies
https://www.uab.cat/ciencies/
Universitat coordinadora:Universitat de Barcelona
Altres universitats participants:Universitat Autōnoma de Barcelona

Web del māster http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/recursosminerals/index.php?lang=ca_ES