Màster Universitari en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Màster conjunt entre la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, i ofereix dues especialitats: Geologia i Modelització de Dipòsits Minerals i Riscos Geològics

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 60 ECTS
  • Preu: Consulteu aquesta informació amb la universitat coordinadora.
El màster té com a objectiu principal completar la formació en els aspectes conceptuals, metodològics i tècnics que els equips d'investigació implicats estan desenvolupant en l'àmbit de la caracterització i modelització dels recursos minerals, com també en la identificació, l'anàlisi, l'avaluació i la gestió dels riscos geològics.

L'especialitat de Geologia i Modelització de Dipòsits Minerals pretén formar professionals amb coneixements profunds dels diferents processos magmàtics, hidrotermals, metamòrfics i sedimentaris que originen els diversos tipus de jaciments minerals, i amb capacitat d'aplicar aquests coneixements en la prospecció. També pretén capacitar els estudiants en els mètodes quantitatius més moderns de caracterització i d'avaluació de recursos minerals.

L'especialitat de Riscos Geològics té com a objectiu capacitar els estudiants en les diferents tècniques de cartografia, anàlisi, tractament, modelització i avaluació de la perillositat i del risc dels fenòmens i processos geològics potencialment destructius. A més, pretén capacitar els estudiants en els mètodes i les tècniques que actualment s'utilitzen en les diferents estratègies de mitigació dels riscos geològics.

Sortides professionals

Les sortides professionals estan en relació amb l’especialitat escollida:
  • En la de Geologia i Modelització de Dipòsits Minerals hi ha una demanda per a investigació i prospecció de recursos naturals, principalment minerals, roques industrials. Aquesta demanda ve de les empreses privades d’aquest sector, tan a nivell nacional com internacional i també en algunes institucions públiques.
  • Pel que fa als Riscos Geològics, hi ha una demanda creixent d’especialistes en aquesta temàtica per a cobrir aspectes d’avaluació i prevenció de riscos geològics. Algunes institucions públiques tenen projectes d’aquesta temàtica, per exemple, l’Institut Geològic de Catalunya té un projecte obert de cartografia a escala 1:25.000, Geotreball VI. Mapa per a la prevenció dels riscos geològics, del que cada any se’n realitzen uns quants fulls.

Universitat coordinadora:

Universitat de Barcelona

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona

Informació addicional

https://web.ub.edu/ca/web/estudis/w/masteruniversitari-m0z06

Qualitat

Més informació