Màster Universitari en Filosofia Analítica

El Màster s’adreça principalment a les persones que volen aprofundir en la recerca avançada de qüestions filosòfiques, teòriques i pràctiques, des de la perspectiva de la filosofia analítica

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 60 crèdits.
  • Preu: Consulteu la universitat coordinadora.

Aquest màster ha obtingut la nova distinció International Master's Programme (IMP) atorgada per la Generalitat de Catalunya.

El màster de Filosofia Analítica s'adreça principalment a les persones que volen aprofundir en la recerca avançada en qüestions filosòfiques, teòriques o pràctiques, des de la perspectiva de la Filosofia Analítica.

El programa està obert a estudiants no s'han familiaritzat prou amb els supòsits i mètodes de la filosofia analítica, però també a aquells que han cursat estudis diferents de la filosofia; en aquest cas, i d'acord amb el tutor, hauran de cursar un màxim de 30 crèdits de complements formatius.

La Filosofia Analítica té l'origen en treballs de finals del segle XIX i principis del XX d'autors com Frege, Russell, Moore i Wittgenstein sobre lògica, llenguatge, ontologia, epistemologia i ètica. En l'actualitat, la tradició analítica és predominant a la majoria de les universitats anglosaxones. Al nostre país, la filosofia analítica té una tradició relativament minoritària a la universitat i als mitjans. Tanmateix, els grups de quatre universitats catalanes que ofereixen el màster (que s'imparteix fonamentalment en anglès) han desenvolupat una gran activitat de recerca els darrers anys, gràcies en part als programes ICREA i Ramón y Cajal, que han permès la incorporació de prestigiosos professionals contractats anteriorment per universitats estrangeres.

Gràcies als seus mètodes (que posen l'èmfasi en la claredat argumental, la perspicuïtat de pensament i la crítica imaginativa de les propostes més allunyades de la intuïció comuna), la filosofia analítica ha demostrat, al món anglosaxó, que és un instrument fonamental per a la formació de professionals en les competències transversals més buscades, com ara la capacitat d'identificar i expressar articuladament les qüestions centrals en qualsevol debat, la precisió de pensament i expressió en l'anàlisi de problemes complexos o la capacitat de considerar propostes amb curiositat i sentit crític. Els estudiants que no busquen una carrera acadèmica trobaran tanmateix bones oportunitats per posar en pràctica els coneixements adquirits tant en l'administració pública con en l'empresa privada.

Coordinació:
Olga Fernández

Sortides professionals

Els àmbits fonamentals són la recerca i la docència universitària en els camps relacionats amb les ciències cognitives. Altres àmbits rellevants són els que es beneficien de la formació interdisciplinar en estudis sobre el llenguatge, com treballs editorials, de tecnologies de la informació, gestió cultural, periodisme i administració pública. Consegüentment,  els estudiants que acaben el Màster poden ocupar places d'investigadors i professors, assessors (en els àmbits de competència del màster), gestors i càrrecs de l'administració pública.

Universitat coordinadora:

Universitat de Barcelona

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Pompeu Fabra

Informació addicional

https://web.ub.edu/ca/web/estudis/w/masteruniversitari-m2503

Qualitat

Més informació