Màster Universitari en Seguretat Alimentària

Màster d'especialització en l'àmbit agroalimentari, sector socioeconòmic que s'estén de la granja a la taula

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 60
  • Preu: Poseu-vos en contacte amb la universitat coordinadora.

El màster de Seguretat Alimentària és interuniversitari i està coordinat per la Universitat de Barcelona. També hi participen la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. A més, en l'a seva organització i impartició del màster, col·laboren de formanera destacada l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

El màster respon a l'interès creixent de la seguretat alimentària en la societat actual per part de tots els agents que hi participen: consumidors, empreses agroalimentàries i Administració. La seguretat dels aliments és una exigència legal i l'impacte sobre la població dels problemes de la manca de seguretat és molt important, per la qual cosa la seva missió és aportar una visió transversal i ampla dels diferents àmbits de la Seguretat Alimentària en l'entorn agroalimentari, complementada amb la visió vertical i més específica dintre dels diferents sectors i nivells de la producció i la comercialització d'aliments.

Sortides professionals

En quant a les sortides professionals,  s’enquadra amb una perspectiva d’especialització en l’àmbit de la Seguretat Alimentària per tal de contribuir tant en la seva  gestió en l'àmbit de l'empresa privada agroalimentària o de l'administració pública, com per per iniciar-se en la recerca científica (estudis de doctorat).

Algunes de les activitats que podran exercir els titulats d'aquest màster seran:

  • Desenvolupament, implantació i gestió de sistemes de qualitat que tenen com a objectiu la Seguretat Alimentària  en la indústria agroalimentària
  • Activitats de consultoria en aspectes de Seguretat Alimentària
  • Recerca i desenvolupament en quan a l’avaluació,  gestió i comunicació del risc
  • Activitats de R+D+i en general.

Universitat coordinadora:

Universitat de Barcelona

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra

Institucions participants:

INSA UB: Institut de Recerca de Nutrició i Seguretat Alimentària
Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Informació addicional

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/S/M050C/informacioGeneral/index.html

Qualitat

Més informació