Màster Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius

Prepara’t per a exercir les funcions més àmplies de representació, planificació, coordinació, control-avaluació, de relacions humanes, d'integració de la comunitat, pedagògiques i de innovació

 

En procés d'extinció

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 60 crèdits.
  • Places: 20 places
  • Preu: Consulteu aquesta informació a la pàgina web del màster.

El màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius proporciona als participants la formació necessària per a la tasca directiva.

Les progressives reformes experimentades pels sistemes educatius han incrementat la complexitat de gestió pedagògica i organitzativa dels centres educatius, reclamant als directius l'exercici de funcions no només administratives i de gestió de recursos, sinó cada vegada funcions més àmplies de representació, planificació, coordinació, control-avaluació, de relacions humanes, d'integració de la comunitat, pedagògiques i de promoció de la innovació.

Es tenen en compte, especialment, les dificultats amb què es troben aquells que ja exerceixen com a responsables institucionals per a realitzar programes de formació de llarga durada, davant la impossibilitat de defugir durant intervals llargs de temps la seva presència a les institucions que dirigeixen.

Aquest màster ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya com a vàlid per a la direcció i gestió de centres educatius públics d'acord als principis i prioritats del sistema educatiu.

 

En procés d'extinció

Universitat coordinadora:

Universidad de Deusto

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona

Informació addicional

https://www.deusto.es/es/inicio/estudia/estudios/master-universitario/direccion-gestion-centros-educativos

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Direcció i Gestió de Centres Educatius

Més informació