Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir a aquest màster els estudiants hauran d'estar en possessió del títol de llicenciat o graduat, preferentment en Història, Arqueologia, Filologia Clàssica / Estudis Clàssics o d'una altra titulació oficial de l'àmbit de les Arts i Humanitats o de les Ciències Socials i Jurídiques.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de les places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els criteris següents:
- Títol, amb prevalença per als llicenciats o graduats en Història, Arqueologia i Filologia Clàssica / Estudis Clàssics (35%).
- Expedient acadèmic (35%).
- Currículum, amb especial atenció a l'experiència investigadora, participació en treballs de camp arqueològics, obtenció de beques i publicacions realitzades (25%).
- Coneixement d'idiomes (5%). Nivell d'anglès: B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.
Si fos necessari es podran realitzar entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció.

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició