Màster oficial en Història Contemporània

Màster d’especialització científica i metodològica en història contemporània a partir dels corrents historiogràfics i temàtics més avançats en la recerca històrica i en la seva difusió

Admissió Màster Oficial - Història Contemporània

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d’admissió al màster són els següents:
  • Títol previ amb que s’accedeix, primant la possessió d’una Llicenciatura o Grau en Història
  • Expedient acadèmic per qui hagi obtingut el títol previ en els últims 5 anys
 
De forma complementària, es tindran en compte els criteris següents:
  • Experiència investigadora
  • Experiència professional
  • Publicacions
  • Estades acadèmiques a l’estranger i coneixement d’idiomes
  • Obtenció d’ajudes o beques de recerca