Màster oficial en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

L’únic màster oficial amb acreditació d’excel·lència que aprofundeix en els estudis de llengua i literatura catalanes i les seves aplicacions

Admissió Màster Oficial - Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir al màster és necessari tenir un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior (pertanyent a un altre estat integrant de l’espai europeu d’educació superior) o de tercers països que faculti per a l’accés a ensenyaments de màster.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació es fa d’acord amb els criteris següents:

  • Adequació de la titulació de grau o llicenciatura dins l’àmbit de la Filologia Catalana: 30 %.
  • Expedient acadèmic: 30 %.
  • Declaració personal de propòsits: 20 %.
  • Currículum: 10 %.
  • Cartes de recomanació: 10 %.

En cas que la comissió d’admissió ho consideri necessari, poden fer-se entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció.