Màster Universitari en Computer Vision

T'interessa la intel·ligència artificial? T'agradaria poder utilitzar les tècniques de deep learning que han revolucionat el sector els darrers anys? Et vols convertir en un expert en visió artificial? Aquest màster t'ofereix tot això... i molt més!

Admissió Màster Oficial - Computer Vision

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per a accedir al programa, els alumnes han de tenir un grau en enginyeria, matemàtiques o física i un nivell d’anglès B2 o superior.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de prelació següents i en l’ordre donat:

  1. El nivell de l’expedient acadèmic de l’estudiant (30 %).
  2. El nivell de relació dels estudis previs amb el camp de la visió per ordinador (20 %).
  3. Experiència professional o investigadora relacionada amb el camp (20 %).
  4. Les habilitats de programació en llenguatges de prototipatge tipus Python o MATLAB (20 %).
  5. El nivell de motivació mostrada per l’estudiant al camp (10 %).

Complements de formació

No es preveuen complements de formació.