Màster Oficial - Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

DATES DE PREINSCRIPCIÓ DATA DE NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DATA LÍMIT DE PAGAMENT DE PREMATRÍCULA
Del 11 de gener al
28 de febrer de 2021
12 de març de 2021 12 d'abril de 2021
De l’1 de març al
30 d’abril de 2021
14 de maig de 2021 14 de juny de 2021
De l’1 de maig al
30 de juny de 2021
13 de juliol de 2021 27 de juliol de 2021

SI ESCAU*

De l'1 de juliol al

5 de setembre de 2021

 

 

14 de setembre de 2021

 

 

-------------------

*En cas que quedessin places lliures s'obriria un nou termini de preinscripció