Màster Universitari en Integració Europea

Especialització acadèmica i professional en estudis europeus en resposta a la demanda social d'especialistes en temes europeus tant en l'àmbit de les administracions públiques com en l'àmbit privat

Admissió Màster Oficial - Integració Europea

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023
El procés d'admissió s'efectua mensualment fins a la data final de la preinscripció. El dia 15 de cada mes es revisaran les sol·licituds presentades fins aquell moment i es resoldran a final de mes. Si una sol·licitud es presenta el dia 16, serà resolta a la següent tanda.