Suport treballs acadèmics i de recerca

El personal de les biblioteques de la UAB pot ajudar-vos en la realizació d'alguns dels treballs acadèmics dels vostres estudis universitaris -Treball de Fi de Grau (TFG), Treball de Fi de Màster (TFM), tesi doctoral...-:

  • Suport i assessorament personal per l'elaboració del vostre treball. Poseu-vos en contacte amb la vostra biblioteca de referència. 
  • Organització de cursos de formació presencials i virtuals sobre: eines i recursos documentals per al TFG i el TFM, fonts d'informació, els gestors de referències bibliogràfiques Mendeley i Zotero, propietat intel·lectual en l'elaboració de la tesis, etc.
  • I la publicació de diverses guies d'ajuda, segons el tipus de treball de què es tracti: