Vídeos

AdForumAdforum. Base de dades d'anuncis (sobretot TV) subscrita per la UAB. Per a altres usos a banda del dret de cita i el dret d'il·lustració contacteu amb ells.

CoverrCoverr.  Vídeos en domini públic (llegiu l’apartat Llicència). Categories com Videografia aèria, Fons, Vertical (per usar en mòbils), Estats d'ànim...

EuropeanaEuropeana. Milions de recursos que es poden descarregar si no tenen copyright. Permet restringir la cerca per vídeos. Vegeu els usos permesos de cada item. 

FlirckFlickr. Permet cercar limitant per format (vídeos...). Sempre cal comprovar les llicències de cada recurs.

Internet ArchiveMoving Image Archive. Part del Internet Archive. A cada col·lecció cerqueu els usos permesos a la pestanya "About". I llegiu les condicions d'ús.

PexelsPexels. A banda de fotografies té un apartat de vídeos tot en domini públic.  Llicència. Pàgina en diverses llengües, entre elles el català. 

Pixabay Pixabay. Imatges i vídeos amb llicència CC0 (domini públic). Llegiu la seva llicència. Pàgina en diverses llengües, entre elles el castellà. 

Banco Imagenes y sonidos ITEFProcomún. Del Ministeri d'Educació. Conté imatges, vídeos i sons amb llicències CC. Consulteu les condicions legals.

VecteezyVecteezyExtensa base de dades que inclou vídeos (sobretot clips de vídeo). Tenen 3 tipus de llicències i permet limitar la cerca per llicència.

VidevoVidevo. Permet restringir la cerca a vídeos gratuïts i limitar per llicència. Tenen una llicència pròpia i una CC-BY.  Llegiu la seva guia de llicències.

VideezyVideezy. Vídeos gratuïts i de pagament.  Tipus de llicències. La seva llicència estàndard és similar a una CC-BY.

VimeoVimeo. Servei d'allotjament de vídeos que permet limitar la cerca per llicència i navegar per vídeos agrupats per llicència. 

Wikimedia CommonsWikimedia Commons. Imatges, vídeos i sons. De cada recurs en dona la llicència. Mireu la categoria Videos.

YouTube StudioYouTube. 2 llicències: estàndard i CC BY. Més informació. Per cercar vídeos amb llicències CC-BY feu una cerca i aneu a Filtres > Funcions > Creative Commons.