Com fer el TFG o TFM?

Si heu de fer un treball acadèmic (TFG, TFM...) i no sabeu per on començar...

A continuació, les biblioteques de la UAB us proposen aquesta guia amb els aspectes a tenir en compte de cara a elaborar amb èxit el vostre treball. 

 

Com buscar i avaluar la informació

Com citar i elaborar la bibliografia

Des de la pàgina Com citar i elaborar la bibliografia podeu accedir a guies sobre els diferents estils de citació i també a Mendeley Institucional, gestor de referències bibliogràfiques gratuït i xarxa social acadèmica.

Com presentar el treball

Com publicar

Cada Facultat determina els criteris per publicar els vostres treballs al DDD.