Préstec d'ordinadors portàtils

Les biblioteques de la UAB ofereixen préstec d'ordinadors portàtils als membres de la comunitat universitària.

La primera vegada que us emporteu un portàtil en préstec caldrà que empleneu i signeu un formulari d'acceptació de les normes d'ús: Normes d’ús dels ordinadors portàtils de les biblioteques de la UAB.

El préstec és per tot el dia i s'haurà de retornar al taulell de préstec de la biblioteca on l'heu agafat abans de l'horari de tancament. 

Les biblioteques de la UAB ofereixen préstec d'ordinadors portàtils als membres de la comunitat universitària.

La primera vegada que us emporteu un portàtil en préstec caldrà que empleneu i signeu un formulari d'acceptació de les normes d'ús: Normes d’ús dels ordinadors portàtils de les biblioteques de la UAB.

El préstec és per tot el dia i s'haurà de retornar al taulell de préstec de la biblioteca on l'heu agafat abans de l'horari de tancament.